ESKİŞEHİR İLİMİZİN MIHALİÇÇİK İLÇESİ

ANA SAYFA ESKİŞEHİR MIHALICCIK
ESKİŞEHİR İLİNİN HARİTADAKİ KONUMU
ESKİŞEHİR - Haritadaki Konumu

Tarihi Yapısı

Osmanlı İmparatorluğunun kuruluş yıllarında ele geçirilen yerler gazilere tımar olarak verilirdi. Bilindiği gibi tımar, bir toprak parçasına ait gelirin belirli bir görev karşılığında belli şartlarla bir kişiye tahsisinin genel adıdır.

Harmankaya (Sarıcakaya civarı) Tekfuru Köse Mihal Osman Bey ile savaşır ve yenilir. Esir edilen Köse Mihal Osman Bey tarafından serbest bırakılır. Bu olay aralarında bir dostluğun kurulmasına neden olur. Daha sonra Müslüman olan Köse Mihal’e gösterdiği başarılardan dolayı İlçemiz havalisi Tımar olarak verilmiştir.

Köse Mihal’in torunu olan Gazi Mihal’in küçük yaştan itibaren ilçemizde büyüdüğü, kendisini sevenlerin Gazi Mihal’e Mihalıççık dediği, ilçenin adının da buradan geldiği rivayet edilmektedir.

Uzun süre Bursa livası Yenişehir kazasına bağlı bir nahiye olarak kalan Mihalıççık’ın 1840 yılında Ankara Vilayetine bağlı bir kaza olduğu bilinmektedir. 1925 yılında Eskişehir’in İl olması sebebiyle Eskişehir İline bağlanmıştır.

Coğrafi Yapısı:

Mihalıççık İlçesi Yukarı Sakarya Bölgesinde Sündiken Dağlarının güney doğusunda kurulmuştur. Mihalıççık İlçesinin Eskişehir’e olan uzaklığı96 Km. olup, İlçenin Kuzeyinde ve Doğusunda Ankara İli, Batısında Beylikova İlçesi ve Alpu İlçesi, Güneyinde ise Sivrihisar İlçesi yeralmaktadır. İlçenin yüzölçümü 1.650 km2’dir. İlçenin rakımı ise 1.325 metre’dir. İlçemizin Güneyinden gelen Porsuk Çayı daha sonra kuzeye dönerek Sakarya Nehri ile birleşir. Kızıltepeden çıkmakta olan Gürleyik Çayı Sarıyar Baraj gölüne dökülür.    Sarıyar Baraj gölü İlçenin kuzey sınırını oluşturmaktadır.

Orta kesimde kalan Sündiken Dağlarının yüksekliği yer yer 1.800 metreye kadar ulaşır.

İlçe halkının çoğunluğu tarım ve hayvancılık ile geçimlerini sağlamaktadır.

İlçemiz iklim yönünden değişik özellikler arz etmektedir. Porsuk Vadisinde kışlar sert ve soğuk, yazlar oldukça sıcak geçmektedir. Sündiken Dağlarında yılın en az altı ayı karlarla kaplı geçmektedir. Kuzeyinde Sakarya vadisinde ise oldukça ılıman iklim hüküm sürmektedir. İlçe merkezinde kışın ısı oldukça düşmektedir, yaz aylarında ise serin yayla iklimi hâkim olmaktadır. Yağışlar kışın kar, İlkbahar ve Sonbaharda yağmur şeklindedir.