ESKİŞEHİR İLİMİZİN HAN İLÇESİ

ANA SAYFA ESKİŞEHİR HAN
ESKİŞEHİR İLİNİN HARİTADAKİ KONUMU
ESKİŞEHİR - Haritadaki Konumu

Han ilçesi; doğuda Çifteler, kuzey ve batıda Seyitgazi, güneyde Afyon ile çevrilidir. Belediye teşkilatı 1967'de kurulmuş, 1990 yılında ilçe olmuştur. Nüfusu 2014 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre sayımına göre 2040 olup nüfusun 851'i merkez mahallelerinde yaşamaktadır. En önemli geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır.

İlçe hayli yoğun bir tarihi yerleşime sahne olmuştur. Yazılıkaya-Midas Kenti dahil birçok Frig eserine, Roma-Bizans , Osmanlı Uygarlıklarına ait yerleşim yeri ve kültür varlıklarına sahiptir. IV.Murat döneminde, Vezir-i Azam Hüsrev Paşa Bağdat Seferi'ne giderken bölgenin önemini kavramış ve buraya bir kervansaray, cami, hamam ve çeşmeler yaptırılmasını istemiştir. Han-i Hüsrevpaşa olarak adlandırılan ilçe, adını buradan almıştır.Evliya Çelebi'nin Seyahatname'sinde: '... Eskişehir'i geçip menzil-i Seyitgazi'ye ondan sonra Han-i Hüsrevpaşa'yı geçip...' ifadesi o dönemin kervan yolunda Han'ın Seyitgazi'den sondaki önemli bir konaklama noktası olduğunu göstermektedir.