ESKİŞEHİR İLİMİZİN MIHALGAZI İLÇESİ

ANA SAYFA ESKİŞEHİR MIHALGAZI
ESKİŞEHİR İLİNİN HARİTADAKİ KONUMU
ESKİŞEHİR - Haritadaki Konumu

Tarihi

Yörede ne zamandan beri yerleşik hayata geçildiği bilinmemekle beraber, gerek tarih öncesinde, gerekse tarihi devirlerde çeşitli uygarlıkların etkisi altında kaldığı bilinmektedir. Eskişehir çevresinde yapılan prehistorik araştırmalar , bölgede paleolitik (Eskitaş) döneminde yerleşmeler olduğunu ortaya çıkarmıştır.

Bizanslılar döneminde İlçemizin yer aldığı Orta Sakarya Vadisinin etkin olarak yerleşilen yerlerden olduğu bilinmektedir. Nitekim yörenin Bizanslılardan beri yerleşim yeri olduğu, çeşitli kesimlerinde bulunan ve günümüze kadar erişebilen bazı tarihi kalıntılardan (Kale kalıntıları .taş ambar ,su yolları.mezarlar ,küpler ve süs eşyaları) anlaşılmaktadır. Selçuklular döneminde merkezi Eskişehir olan Sultanönü Sancağına bağlı olan yöredeki Sakarya nehri boyundaki köylerin tamamı 1466’daki tarihlerden beri bilinmektedir. Sözü edilen tarihlerde Bozaniç, Sakarıılıca, Demirciler ve Alpagut birer (yaya) köyü olarak Karaoğlan (taycı) köyü olarak teşkilatlanmış olup, İlçemizin eski adı Gümeledir.

Ertuğrul Gazi’nin Söğüt ‘de Osmanlı Devletinin temellerini atarken, özellikle kış aylarında Sakarya nehri boylarında askerlerini barındırdığı bilinmektedir.Yöre 1292 de Müslümanlığı seçerek Osman Gazi ile birlikte çok sayıda sefere katılan Harmankaya Tekfuru Köse Mihal’ e kılıç hakkı olarak verilmiştir.Bu nedenle İlçemiz Mihalgazi adını halk arasında bilinen Abdullah Mihalgazi ‘ den almıştır.

1944 yılına kadar Söğüt’ e bağlı bir bucak iken, bu tarihten itibaren Eskişehir İline 1958 yılında Sarıkayanın Sarıcakaya adıyla İlçe olmasından itibaren buraya bağlanmıştır. 1967 yılında Belediye Teşkilatı kurulmuş, 20.05.1990 tarih ve 3644 sayılı Kanunla İlçe olmuş ve 14.08.1991 tarihinden itibaren de fiilen İlçe teşkilatı göreve başlamıştır.

Coğrafi Durumu

Doğusunda Sarıcakaya İlçesi , Batısında Bileçik İli İnhisar İlçesi Kuzeyinde Bilecik İli Yenipazar İlçesi,Güneyinde Eskişehir İli Merkez İlçesi ile çevrilidir.Ülkemizin en önemli akarsularından olan Sakarya Nehri İlçemizi doğudan batıya ikiye bölmektedir.İlçe toprakları kuzeyden Köroğlu Dağları, güneyden ise Sündiken  Dağları ile çevrilmiştir.Farklı Coğrafi bölgelerin geçiş sahasında yer alan İlçemizin yazları sıcak ve kurak, kışları ise ılıktır. Yörenin denizden yüksekliği 220 m.dir. İlçemiz  yüz ölçümü  olarak toplam 118 km dir