BALIKESİR İLİMİZİN SAVAŞTEPE İLÇESİ

ANA SAYFA BALIKESİR SAVASTEPE
BALIKESİR İLİNİN HARİTADAKİ KONUMU
BALIKESİR - Haritadaki Konumu

Savaştepe hakkında Osmanlı Dönemine ait ulaşılan en eski belge 1530 tarihli olup bu kayıtta ilçenin adı "Nahiye-i Giresin" olarak yer alır.1573 tarihinde ise ilçenin adı Nahiye-i Giresun olarak kayıtlıdır. Bu isim Cumhuriyetin ilk yıllarına kadar Osmanlı kayıtlarında; Giresin, Kerason, Giresun olmak üzere çeşitli şekillerde Türk ağzına uydurularak kullanılmıştır. Yabancı kaynaklarda ise Kerasin (Kiresün) ,Kiressoun olarak geçer.

Yöre halkının Kurtuluş Savaşındaki kahramanlıkları dikkate alınarak Atatürk'ün teklifi ile 10 Ekim 1934' te o zaman nahiye olan ilçemize SAVAŞTEPE ismi verilmiştir. Savaştepe 04 Mart 1954 tarih ve 6325 Sayılı Yasa ile ilçe olmuştur.

COĞRAFİ DURUM

Marmara Bölgesinin Güneyinde yer alan ilçemiz 43.000 hektar araziye sahiptir. Yükseklikler 200 metre ile 800 metre arasındadır. İlçe merkezinde Rakım 280 metredir. Marmara Bölgesi ile Ege Bölgesi arasında geçiş iklimine sahiptir. Orman arazileri toplamı 13.439 hektardır. Ormanlık alanlarımız genellikle kızılçam, karaçam ve meşeliktir.