BALIKESİR İLİMİZİN BALYA İLÇESİ

ANA SAYFA BALIKESİR BALYA
BALIKESİR İLİNİN HARİTADAKİ KONUMU
BALIKESİR - Haritadaki Konumu

TARİHİ

Balya Merkezi ve çevresindeki madenlerin tarihi olmuştur. Tarihin ilk dönemlerinden bu yana, çinko ve kurşun olmak üzere, manganez ve linyit madenlerinin işletildiği, bu nedenle Balya’nın sürekli bir yerleşim yeri olarak kullanıldığı bilinmektedir.

Balya, 1317 yılından önce “Kocagümüş Köyü” adıyla anılmakta ve Balıkesir (Karesi) Sancağına bağlı “Alidemirci Bucağı”nın bir köyü idi. 1310 yılında Kocagümüş Köyü çevresindeki kurşun madenlerinin imtiyazı alınmıştır. Madenlerin işletilmesi için yurdun çeşitli yerlerinden gelen işçilerin nüfus yoğunluğunu ve hane sayısını arttırması üzerine, Alidemirci Köyü’nde bulunan Bucak Teşkilatının nakli gerçekleştirilmiştir. Kocagümüş adı, kurşun madenlerinin ambalajlanmasından esinlenerek Balya’ya dönüşmüştür.

Balya madenlerinin işletilmesi Osmanlı İmparatorluğu zamanında da sürdürülmüş ve Osmanlılar döneminde Kadılık olan Balya’nın adının, 1650 yıllarında burada Kadılık yapan “BALI BEY”den geldiği de ileri sürülmektedir.

Romalılar döneminde de kurşun madenlerinin işletildiği ve adının “KRISTIYAN” olduğu bilinen Balya 1910 yılında ilçe kuruluşuna sahip olmuştur.

İlçe; 1920 yılında Yunan işgaline uğramıştır. Balya halkı, Yunan işgalinden kurtulmak için Yunan askerleri yanında, kuzeyde Anzavur Ahmet Çetesi, batıda Gavur İmamla savaşmak zorunda kalmıştır.

İlçe, 6 EYLÜL 1922 tarihinde düşman işgalinden kurtarılmıştır. Bu bakımdan 6 Eylül Kurtuluş günü olarak her yıl kutlanmaktadır.

COĞRAFİ DURUMU

Balya, Balıkesir ilinin şirin ,doğası ile güzel bir ilçesidir . Ancak Maden atıkları ve hızlı nüfus azalması şehri adeta unutulmaya itmiştir .Şehrin geleceğine yönelik yapılacak bir çok iyi şey var ise de bunlardan hiçbirine teşebbüs edilememektedir.Adeta kaderine terk edilmiştir.

İlçe, gelişmişlik açısından ülkedeki 858 ilçe arasında, 653. sırada yer alıyor. Marmara Bölgesi’nin Güney Marmara Bölümü’nde, Balıkesir ili sınırları içerisinde yer almakta olup, yönetim olarak ilçe statüsündedir. Kuzeyinde Manyas ve Gönen ilçelerinin yer aldığı Balya’nın, doğusunda Balıkesir merkez ilçe, güneyinde İvrindi, batısında da Yenice (Çanakkale) ve Havran ilçeleri bulunmaktadır ). 

Yüzölçümü 952 km² olan Balya’nın %70’i kadarını dağlık alanlar, geriye kalanını engebeli alanlar oluşturur. İlçenin kuzey batısında Konak, batıda Ekizce, doğuda Akçal dağları uzanmaktadır. Bu nedenle sahip olduğu toprakların önemli bir kısmı tarım faaliyetlerine uygun değildir ve daha çok mera alanı olarak kullanılmaktadır. Bu mera alanında ise ağırlıklı olarak geleneksel yöntemlerle yapılan hayvancılık faaliyetleri sürdürülmektedir. Ortalama yükseltisinin 230 metre olduğu Balya’nın en yüksek tepesi doğusunda yer alan Akçal Tepesi’dir (642 m). 

Balya’nın en önemli akarsuyu olan Kocaçay, Kaz Dağları’ndan doğarak İvrindi’den Balya sınırları içerisine girer ve Kocadere ile Orhanlar derelerini bünyesine aldıktan sonra, Manyas Gölü’ne dökülür.