BALIKESİR İLİMİZİN ALTİEYLÜL İLÇESİ

ANA SAYFA BALIKESİR ALTIEYLUL
BALIKESİR İLİNİN HARİTADAKİ KONUMU
BALIKESİR - Haritadaki Konumu

TARİHİ

Tarihi geçmişi eski çağlara uzanan ve pek çok uygarlığın izlerini taşıyan Balıkesir, Selçuklular zamanında Türk yurdu olmuş, Osmanlı Döneminde de parlak yıllarını yaşamıştır.

Milli Mücadelede düşmana karşı koyan ilk İller arasında yer almış, Alaca Mescit'te toplanan 41 kişilik heyet 'Balıkesir Kuva-yi Milliye' sini kurarak Atatürk'ün önderliğinde yürütülen Milli Mücadeleye büyük destek vermiştir. 1923'de Sancak Teşkilatı kaldırılınca Karesi Vilayeti, 1926 yılında da Balıkesir Vilayeti adını almıştır.

Balıkesir kelimesinin hangi kelimeden doğmuş olabileceği konusunda çeşitli rivayetler vardır. Paleo - Castro (Eski Hisar) veya bal'ı kesir (balı çok) kelimelerinden türetildiği söylenmektedir. Osmanlı kaynaklarında şehrin adının yazılışı 'Balıkesri' şeklindedir.

6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun gereğince, yeni kurulan İlçemiz ismini, 6 Eylül 1922 yılında düşmana karşı verilen mücadelede kazanılan zaferden ve Balıkesir İlinin kurtuluşu olan 6 Eylül gününden almıştır.

COĞRAFİ DURUM

İlçemizin yüzölçümü 927,29 km2 dir. İlçenin tarım arazilerinin topografyası dalgalı bir özellik göstermektedir. Batı kısımlarda daha engebeli bir yapıya sahipken diğer kısımlar nispeten daha düzdür. 94.946,50 hektar alana sahip ilçemizin % 48,67 gibi yüksek bir bölümü tarım alanlarından oluşmaktadır. Buna % 11,70 olan mera alanı da eklendiğinde tarımsal üretimde kullanılan alan % 60'a çıkmaktadır. Kalan kısımlar ise % 32,02 ile orman alanı ve % 7,61 ile diğer alanlardır.

Coğrafi olarak Balıkesir Ovası olarak anılan bölge ilçemiz sınırları dahilinde kalmaktadır. Bu alanda Devlet yatırımı olarak altyapısı tamamlanmış ve üzerinde sulu tarım yapılan tarım arazileri oldukça verimlidir.

İlçenin güneydoğu sınırından geçen Simav Çayı ve Balıkesir Ovasının ortasından geçerek Simav Çayına dökülen Kazıklı Deresi ile İkizcetepeler Barajına dökülen Koz Deresi ilçenin en önemli akarsularıdır.

İlçemizde göl bulunmamaktadır. Balıkesir-İzmir güzergahından il merkezine 21 km mesafede bulunan İkizcetepeler Barajı, Kille Çayından beslenmektedir. İçme ve sulama amaçlı yapılan barajın alanı 960 hektardır. Ayrıca Cinge Köyünde bir adet sulama amaçlı gölet mevcuttur.

İKLİMİ

İlçemiz yarı kurak bir iklime sahip, kışları serin, yazları sıcak, su fazlası kış mevsiminde ve deniz tesirine yakın bir iklime sahiptir. Hâkim rüzgâr yönü Kuzey, mevsimsel değişimlere bağlı olarak ikincil derece hâkim rüzgâr yönü Kuzey-Kuzeydoğudur.

İlçemiz sınırları dahilinde buluna Balıkesir Meteoroloji İstasyonu verilerine göre; Uzun yıllar ortalama sıcaklığı 14,5 0 C'dir ve artma trendine sahiptir. Bugüne kadar ölçülen günlük maksimum sıcaklık 43,7 0C'dir.(23.08.1958). Bugüne kadar ölçülen günlük minimum sıcaklık -21,8 0 C'dir.(l3.01.1954)

Uzun yıllar yıllık toplam yağış ortalaması 550,9 mm'dir. 24 saatte ölçülen maksimum yağış miktarı 126,8 mm'dir.(6 Kasım 2004)

Yağış en fazla Kasım, Aralık ve Ocak aylarında düşmektedir. En az yağışlı geçen aylar ise Temmuz ve Ağustostur.

Kaynak : altieylul.bel.tr