BALIKESİR İLİMİZİN BURHANIYE İLÇESİ

ANA SAYFA BALIKESİR BURHANIYE
BALIKESİR İLİNİN HARİTADAKİ KONUMU
BALIKESİR - Haritadaki Konumu

Burhaniye İlçesi, İlk çağdan günümüze önemli bir yerleşim merkezidir. Yörede yapılan kazılarda elde edilen bulgulardan kentin ilk olarak Misya’lılar tarafından kurulduğu anlaşılmıştır.

İlçenin yerleşim durumu itibarıyla Truva ile Pergamon (Bergama) şehir merkezlerini birbirine bağlayan ticaret yolu üzerinde bulunması önemini artırmıştır. Pergamon Krallığının Roma egemenliğini tanıması ile önce Roma, sonra Bizans egemenliğine giren kente; 1075 yılından sonra Selçuklu Anadolu Sultanı Kurtulmuş oğlu Süleyman Bey’in Uç Beylerinden Taylı Baba’yı yöreye yolladığı ve bugün Taylıeli Köyü olarak bilinen yere Taylı Baba’nın Obası ile gelip yaylak olarak yerleştiği, kışlık olarak bugünkü ilçe merkezinin bir mahallesi olarak Giriş’i tuttuğu ve böylece Türk Hâkimiyetinin yöremize yerleşmesini sağladığı görülmüştür.

Yöre Taylı Baba’nın ölümünden sonra 1300 yılında Karesi Oğulları yönetimine katılmış, Orhangazi döneminde 1324’de Karesi Beyliğinin Osmanlılara katılmasıyla İlçe Osmanlı yönetimine girmiştir.

1484 yılında Taylıeli ’nde yaşayan halk göç ederek şimdiki kent merkezine yerleşmiş ve Madra Dağının suyunu yöreye taşıyan su kemerlere atfen KEMER olarak adlandırılan kent; 1886 yılına kadar Edremit İlçesinin bir Nahiyesi olarak yönetilmiş ve 1867’de İlçe teşkilatı kurulmuştur. Kemer Nahiyesinin İlçe merkezi olmasında büyük emekleri bulunan I. Abdulhamit  ’in oğlu Şehzade Burhanettin ’in adına atfen İlçe merkezi Kemer ismi yanında BURHANİYE olarak da adlandırılmış ve müteakip yıllarda BURHANİYE adı idari teşkilat yapısı içinde resmiyet kazanmıştır.

Mondros Mütarekesinden sonraki dönemde Müderris Şükrü Efendi Kuva-i Milli’yeyi kurmuş, Başkanlığını Hoca Mehmet Efendi ve Başkan vekilliğini de Belediye Başkanı Sahip Hoca yapmıştır.

16 Eylül 1919 ‘da Balıkesir’de toplanan kongrede Burhaniye Delegesi Hoca Mehmet Efendi II. Başkan seçilmiştir. 28 Mayıs 1919’da Ayvalık’ın Yunan işgaline uğraması ile 172. Piyade Alay Komutanı Yarbay Ali ÇETİNKAYA karargâhını o zamanki Karaağaç Köyümüze kurarak, Ayvalık Cephesini oluşturmuş ve düşmana Milli Mücadelenin başlangıcı olan ilk kurşunu atmıştır.

İlçemizin Milli Mücadelede ayrı ve özel bir yeri vardır.İlk Kurşun atma şerefini Burhaniyeliler taşımaktadır. İlçemiz 29 Haziran 1920 de Yunan işgaline uğramış ve 8 Eylül 1922 de Yunan işgalinden kurtulmuştur.