KARABÜK İLİMİZİN OVACİK İLÇESİ

ANA SAYFA KARABÜK OVACIK
KARABÜK İLİNİN HARİTADAKİ KONUMU
KARABÜK - Haritadaki Konumu

İlçe; Batı Karadeniz Bölgesinde, Çankırı İli'nin kuzey batısında Karabük İli'nin güney doğusunda kurulu olup; doğusunda Araç, batısında Eskipazar, kuzeyinde Safranbolu, kuzey batısında Karabük İli, güneyinde Çerkeş ve Atkaracalar, güney doğusunda Bayramören İlçesi bulunmaktadır.

İlçe 41 kuzey paralelleri ile 32 doğu meridyenlerinin kesişim bölgesindedir. Arazi, IV. Jeolojik zamanda teşekkül etmiş olup; zemin krateri flişi, gre kum ve şiltlerden oluşmaktadır. İlçe, Eosen kalkerleri taban konglomerası üzerinde yer alır ve I.derecede deprem bölgesidir. En büyük deprem 1944 yılında meydana gelmiştir.

İlçe merkezinin deniz seviyesinden yüksekliği 1100 m. olup, yüzölçümü 393 km2'dir. İlçemizin en yüksek noktaları Boduroğlu Yaylası ve Kıraçtepedir ki 1400 rakımlı olup, Ilgaz ve Köroğlu Dağları'nın uzantısında yer almaktadır.

Bu nedenle ormanlık, dağlık,engebeli ve dağınık bir arazi yapısına sahip bulunmaktadır. Toplam yüzölçümünün dağılımına baktığımızda;%76'sı ormanlık alan (43662 ha.), %12 'si tarım dışı alan( 7237 ha), %12'si tarımsal alan (6800 ha) ve %0'ı, çayır ve meralık alanla (250 ha) karşılaşmaktayız. Ormanlık alanlarımızın üst florası yoğunluklu olarak Karaçam,Sarıçam ve bunun yanında meşe ve kayın türlerinden oluşmakta olup ;alt florada Kızılcık, Kışburnu ve fındık türleri bunmaktadır.Dağlık ve yaylalık yapılar içerisinde en yüksek anlarımız 1400 rakıma sahip olan Kıraçtepesi (Çallı) ve Boduroğlu Yaylası'dır. Bunların yanında Ahmetler-Göktepe-Kocadağ ,Çam Doruğu, Dazkırı Tepe ,Kavaklar-Erenler Dağları ;Göllü Yayla ,Kireçli Su Yaylası, Çatak-Belen Yaylaları mevcuttur.

Bu dağlık alanların dışında yer yer düzlük alanlarda bulunmaktadır. Bu düzlük alanlar içinde önemli sayılabilecek olanı, İlçemizin kuzeyinden gelen Soğanlı (Melan) Çayı'nın yatağı boyunca doğuya doğru uzanan Melan Ovası'dır.

Soğanlı Çayı, kışın akan ve yazın kuruyan pek çok küçük çaplı çayların bulunduğu ilçemizin en büyük akarsuyudur. Bu çay Çerkeş-Atkaracalar-Bayramören ilçelerinden geçen Uluçay ile birleşerek ,İlçenin kuzeyinde Araç Çayı'na katılarak ,sonrasında Filyos üzerinden Karadeniz'e dökülür.Soğanlı Çayı dışındaki diğer su havzaları Küçüksu Köyü Karagöl Mahallesi mevkiinde Karagöl ve Sülük Köyü mevkiinde sülük göllerimiz bulunmaktadır.

İlçemizde karasal iklimin yanı sıra karadeniz iklimi de görülmekte olup; kışlar soğuk ve kar yağışlı ,yazlar ise serin ve yağışlı geçmektedir.