KARABÜK İLİMİZİN ESKIPAZAR İLÇESİ

ANA SAYFA KARABÜK ESKIPAZAR
KARABÜK İLİNİN HARİTADAKİ KONUMU
KARABÜK - Haritadaki Konumu

Eskipazar İlçesi  tarihte HADRİAPOLİS adı ile geçmektedir. Kuruluş tarihi İskenderin ölümü olan M.Ö. 323 den sonraya rastlar. MAKEDONYA İmparatorluğunun parçalanması ile oluşan yeni devletlerden PAFLAGONYA devleti Eskipazar’ıda içerisine alır. Budaklar köyünün Hacıahmetler Mahallesinin bulunduğu yerde HADRİAPOLİS kentinin kalıntıları vardır.
 
HADRİOPOLİS M.Ö. 68 yıllarınca Romalıların hakimiyetine girmiş daha sonra Romalılar’ı kesin yenilgiye uğratan Selçukluların eline geçmiştir. Harap ve yıkık bir şekilde olduğu için Selçuklular devrinde Viranşehir adını almıştır.
 
Selçukluların Moğollar’a yenilmesinden sonra 1339 yılında CANDAROĞULLARI’nın eline geçen Viranşehir 1398 yılında Yıldırım Beyazıt’ ın Candaroğluları Beyliğini Osmanlı devletine katması ile Osmanlı Devleti sınırları içine girmiştir. 
 
1894 yılında yayımlanan Kastamonu İl yıllığında, bu bölgeye Viranşehir Sancağı denmekte Safranbolu ve Bartın ilçelerinin bu sancağa bağlı olduğu kaydedilmektedir.
 
Evliya Çelebi XVII Y.Y. ortalarında Eskipazar yörelerini gezmiş o zamanlar Bayındır Köyünün Bucak olduğunu ve Eskipazar’ın Bayındır’a bağlı olduğu kaydedilmektedir.
 
1845 yılında Viranşehir Bucak olmuş ve adı da MECİDEYE olarak değişmiştir.
 
Cumhuriyet ilan edildiğinde Eskipazar’ın bulunduğu yerde 2 han birkaç dükkan ve üç ev olduğu Perşembe günleri Pazar kurulduğu bilinmektedir. Cumhuriyet devrinde bucak olmuş, Pazarının eskiliği nedeniyle ESKİPAZAR adını almıştır. Çankırı İline bağlı 1945 yılında İlçe Merkezi olan Eskipazar” da 1946 yılında ise Belediye Teşkilatı kurulmuştur.
 
06.06.1995 gün ve 22305 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 550 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Karabük” ün İl olması ile birlikte Eskipazar İlçesi de Çankırı İlinden alınarak Karabük İline bağlanmıştır.

ÇETİÖREN MESİRE YERİ

Eskipazar İlçesine 10 Km. mesafedeki mesire yeri , çok zengin bitki örtüsüne, su kaynaklarına ve yaban hayatına sahiptir. Asfalt yolla ulaşılabilen mesire yerinde, masa ve banklar, ocaklar, çeşmeler, tuvalet, otopark, Orman İşletmesine ait 6 yataklı misafirhane, 2500 kişilik amfi tiyatro şeklinde düzenlenmiş yağlı güreş alanı, foto safari yapılabilecek güzellikte manzarası bulunmaktadır.

SIĞIRCIK (ÇEKİRGE) SUYU

Eskipazar Sadeyaka Köyü sınırları içindedir. Büyük islam alimi Şeyh Ali Semerkandi’nin uzun yıllar yaşadığı topraklardır. Halen bilinen dünyadaki 3 kutsal sudan birisidir. Semerkandi’nin birçok eseri olmasına rağmen en önemlisi Bahrul Ulum isimli tefsir kitabıdır. Özellikle son yıllarda burası daha çok tanınmaya başlanmış ve yılda binlerce insanın ziyaret ettiği bir alan haline gelmiştir.

AKKAYA TERMAL VE TRAVERTENLERİ

limizi Gerede ilçesine bağlayan karayolundan yaklaşık 3 km içeride bulunan Eskipazar ilçesi İmanlar Köyü sınırları  içinde bulunan Akkaya Hamamının, en az ilçenin tarihi kadar eski bir oluşum olduğu bilinmektedir. Bu yüzden  doğal sit alanı olarak tescillenmiştir.

Akkaya Termal ve Travertenleri, çalışmaları kapsamında 2005  Yılında Eskipazar Belediyesince MTA Genel Müdürlüğüne sondaj çalışması yaptırılmıştır. 266 metre derinlikte 37 derece sıcaklığında ve saniyede 40 litre debiye sahip jeotermal su kaynağı bulunmuştur.      

Banyo kürleri, havuz ve dış uygulamalarla Kronik Romatizmal hastalıklarda, Ortopedik  Ameliyat sonrası omurga ve eklem artrozlarında, sporcu yaralanmalarında, cilt ve deri hastalıklarının tedavisinde kullanılabileceği, ayrıca  teçhiz edilecek olan bir sağlık merkezinde tıbbi bir program çerçevesinde uygulanması durumunda çok daha fazla yararlı olacağı  belirtilmiştir.

İMAM HACI PINARI TÜRBESİ

Fatih Sultan Mehmet döneminde medrese kurarak kendini ilme adamıştır. Birçok öğrenci yetiştirmiştir. Bütün mal varlığını vakıf kurarak öğrencilerine harcamıştır. Günümüzde Beytarla olarak anılan önceki ismi Şerafüddin olan köyde bulunmaktadır.

HAMAMLI KÖYÜ TARİHİ HAMAMLARI

Hitit İmparatorluk çağından itibaren çok önemli bir yerleşim alanıdır. Eskipazar’ın altın boynuzu olarak nitelendirilen bölge, Gerede ve Çerkeş çayının birleşmesi sonucu Eskipazar (Hamamlı) çayı ismini alır.

Bu alanda Osmanlı Paşalarından İbrahim Avni Paşanın Hicri 1221 yılında yaptırdığı 2 adet hamam, 1 adet mahzen ve 1 adet kiler mevcuttur. Ünlü seyyahlar Evliya Çelebi ile İbni Batuda da bu bölgeye gelmişlerdir. Coğrafi olarak kervan yolu ve padişah yolu olarak bilinmektedir.