KARABÜK İLİMİZİN EFLANI İLÇESİ

ANA SAYFA KARABÜK EFLANI
KARABÜK İLİNİN HARİTADAKİ KONUMU
KARABÜK - Haritadaki Konumu

Eflani ilçesinin tarihi çok eski zamanlara dayanır. İlk çağlarda Eflani İlçesinin bulunduğu yerlerde Bizanslıların hakimiyet sürdüğü bilinmektedir. Bu yörelerde Bizans hâkimiyeti Anadolu Selçukluların zamanına kadar sürdü. Anadolu Selçuklu hükümdarı, Alaattin Keykubat zamanında Kastamonu ve Eflani yöresi Bizanslılardan alınarak Türk hâkimiyetine girmiştir. Eflani 17 yıl kadar 1292-1309 tarihleri arasında Candaroğlu beyliğinin başkenti oldu. 

Kastamonu'nun başkent olmasından sonra Eflani bölgenin 2.ci büyük kalesi olarak önemini korumaya devam etti.  1380 yılında Candaroğulları tahtını elde etmek isteyen II. Süleyman Şah bu konuda kardeşine yardım eden Murat Hüdavendigar'a Eflani kalesini verdi. Böylece Eflani Osmanlı hakimiyetine girdi.

1869 yılına kadar Kastamonu Sancağına bağlı kalan Eflani nahiyesi bu yıl yapılan bir düzenleme ile Safranbolu sancağına, Safranbolu sancağı da Kastamonu  vilayetine bağlandı. 

1 Nisan 1924 de kurulan Zonguldak Vilayetine 1927 yılında Safranbolu kazası ve dolayısıyla Eflani nahiyesi de bağlanmış oldu.  Bu durum 1953 yılında çıkarılan 6608 sayılı kanunla Eflani ilçesi kuruluncaya kadar devam etti.

 Karabük'ün 6.6.1995 tarih ve 22305 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 550 sayılı K.H.K. ile bağımsız il olmasından sonra Eflani İlçesi Karabük iline bağlandı.

BOSTANCILAR GÖLETİ

Bostancılar Göleti İlçe merkezine 3 km uzaklıkta bulunmakta olup gölette olta balıkçılığı yapılabilmektedir.Bostancılar Göleti yapımından önce bulunduğu yerde bir ilkokul binasının bulunması ve bu okulun sular altında kaldıktan sonra uzun süre çatısının gözükmesi nedeniyle nedeniyle halk arasında Okullu Göl olarakta ifade edilmektedir.

KÜREİ HADİT CAMİİ

Küre-i Hadid Camii Eflâni’nin tarihi camilerinden birisidir. 1453 yılında Candaroğlu İsmail Bey tarafından yaptırılmıştır. Cami ahşap olup, Selçuklu oyma sanatı hakimdir. Köyün şimdi dışında olduğu için sürekli ibadete açık değildir. Mahallede İmam-Hatip kadrosu vardır, mahalle içinde yapılmış olan bir mescidde beş vakit namaz kılınmakta, Cuma ve Bayram namazları bu camide eda edilmektedir. Caminin yanında bir türbe bulunmaktadır. Üst tarafındaki mezarlıktan, eskiden burasının bir yerleşim yeri olduğu anlaşılmaktadır. Ancak şimdi yeni yerleşim köyün biraz yukarı mevkisine kurulmuştur. 

ESENCİK (KULP KÖYÜ) GÖLETİ

Esencik Göleti(kulüp Köyü)İlçemizin kuzey doğusunda Pınarbaşı-Azdavay yolu üzerinde yer alır.Merkeze uzaklığı 11 km. civarındadır. 2500 m genişliğinde 40-50 m derinliğindedir. Esencik köyü içerisinden sola dönüldüğünde asfalttan 200 m. civarında içeride yer alır.Pınarözü köyü sağ yol ayrımından gidildiğinde uzaklık 6-7km civarındadır.Yolu asfalttır.Piknik için gerekli tertibat bulunmaktadır.