GİRESUN İLİMİZİN TIREBOLU İLÇESİ

ANA SAYFA GİRESUN TIREBOLU
GİRESUN İLİNİN HARİTADAKİ KONUMU
GİRESUN - Haritadaki Konumu

TARİHÇE

Bölgemizin ilk sakinleri hakkında elimizde yeterli kaynak ve veriler bulunmamaktadır. Ancak çeşitli kavimlerin muhtelif zamanlarda bölgemize geldikleri ve ayrıldıkları tahmin olunmaktadır.

M.Ö. 800. yıllarda Miletoslular’ın Doğu Karadeniz’de bir takım koloniler kurdukları, bu koloniler arasında Karasus adıyla, şimdiki Giresun ilinin çok yakınlarında bir koloni bulunduğu bilinmektedir.

Bölge, M.Ö. 47 yılında İmparator Sezar tarafından Roma İmparatorluğu topraklarına katılmış, İmparatorluğun bölünmesine müteakip M.S. 395 -1204 yılları arasında Bizans hakimiyeti altında kalan bölge daha sonra Pontus Krallığının egemenliği altına girmiştir. 1461 yılında Fatih Sultan Mehmet’in Trabzon’u almasından sonra Osmanlı Devleti topraklarına katılmıştır.

Tirebolu’nun kuruluş tarihi tam olarak bilinmemekle birlikte Osmanlılardan önce de yerleşim yeri olduğu, İlçe merkezindeki ve çevresindeki tarihi kale kalıntılarından anlaşılmaktadır. Önceki adı Tripolis olup, üç şehir anlamına gelmektedir. Bu günkü ismini de Tripolis kelimesinden almaktadır.

Tirebolu, 1839 yılına kadar Gümüşhane sancağına bağlı iken daha sonra Trabzon sancağına bağlanmıştır. 1922 yılında da müstakil mutasarrıflık olan Giresun’a bağlanmıştır. Tirebolu ilçesinde “Belediye Teşkilatı” ise 1869 yıllarında kurulmuştur.

1. Dünya savaşında Rus orduları, ilçe merkezinde denize dökülen Harşıt çayına kadar gelmişler ancak şehre girememişlerdir. Cumhuriyet döneminde Tirebolu ilçesi, Giresun ilinin bir İlçesi olmuştur.

COĞRAFİ DURUM

Tirebolu ilçesi, Giresun ilinin merkez ilçe ile birlikte 16 ilçesinden biridir. Tirebolu ilçe merkezi Giresun il merkezinin doğusunda Karadeniz kıyısında bulunur. İlçenin doğusunda Görele ve Çanakcı, güneyinde Doğankent ile Güce, batısında ise Espiye ilçeleri yer alır. Bu sınırlar dahilinde Tirebolu ilçesinin bugünkü yüzölçümü 210 km².dir. Ancak, 1935 yılında ilçe yüzölçümü 1180 km² idi.   İlçe arazisi, Tirebolu’nun doğusunda denize dökülen Harşit Çayı ile batısında denize dökülen Özlüce Deresinin arasında kalan derin vadilerden ve bu vadileri kaplayan kesif ormanlarla örtülü dağlık sahadan ibarettir. Bu dağlık arazi Harşit Çayı ve kolları tarafından derin bir şekilde yarılmıştır. İlçenin en yüksek yeri güney batısındaki Akılbaba tepesidir (2184 m).

Doğu Karadeniz sahil şeridinde yer alan ilçemiz, çok engebeli bir arazi yapısına sahiptir. Kıyıda % 5-10 arasında bulunan eğim, iç kesimlerde % 45’i bulmaktadır. Arazilerin tamamı eğimlidir. Bölgede alüvyon arazi fazla yer tutmaz. İlçemiz genellikle dağlık olup, dağlar kıyıya paralel olarak uzanmıştır. Güney kesiminde yer alan Doğu Karadeniz sıra dağları içerisinde 130 km. uzunluğundaki Giresun dağları en yüksek kesimi oluşturur.

Giresun ve Zigana dağlarını birbirinden ayıran, iç bölgeleri kıyıya bağlayan Harşıt vadisi ilçeyi, dolayısı ile Giresun İlini İç ve Doğu Anadolu’ya bağlayan tek yoldur. Bu açıdan Harşıt vadisi ulaşım açısından çok önemlidir.

İlçemiz sınırları içerisinde Harşıt çayı ve Gelevera deresi akmakta olup, Harşıt çayı İlçemiz sınırları içerisinde, Gelevera deresi ise Espiye İlçesi sınırları içerisinde denize dökülmektedir.

Tipik karadeniz ikliminin yaşandığı ilçede, ortalama sıcaklık 14 derecedir. En sıcak ay ortalaması 22 dereceyle Ağustos, en soğuk ay ise ortalaması 4 derece ile Şubat ayıdır. Yıllık ortalama yağış miktarı 1660 mm’dir. Hakim rüzgar yönü batı yönüdür.

Bitki örtüsü olarak 600 metre yüksekliğe kadar fındık, kızılağaç, kavak, kayın, karaağaç, kestane, kiraz, gürgen ve ceviz bulunur. Eğrelti otu, ısırgan yonca, asma, orman gülü ve benzeri bitki türleri de yaygındır.