ÇORUM İLİMİZİN BOĞAZKALE İLÇESİ

ANA SAYFA ÇORUM BOGAZKALE
ÇORUM İLİNİN HARİTADAKİ KONUMU
ÇORUM - Haritadaki Konumu

İlçenin Tarihi

Boğazkale ilçesinin tarihi M.Ö. 5000 yıllarına kadar uzanır. İlçe merkezinin hemen yanı başında bulunan ve Hitit İmparatorluk başkenti olan Hattuşa ve Hattuşanın görkemli açık hava tapınağı Yazılıkaya ilçenin belli başlı tarihi mekanlarıdır.

Cumhuriyetin ilk yıllarında adı Boğazköy iken, 1936 yılında ismi Boğazkale olarak değiştirilmiştir. 1967 yılında Belediye teşkilatı kurulmuş, 1987 yılında Sungurlu’dan ayrılarak ilçe yapılmıştır.

Coğrafi Yapısı

Yüzölçümü 260 km²., rakımı 1.036 m., yıllık ortalama yağış 490,3 mm. dir. Bitki örtüsü genellikle steplerdir. En önemli akarsuyu Budaközü çayıdır.
İlçe de karasal iklim hakimdir. İlçenin toplam arazisi 22.902 ha., orman arazisi 6.165 ha., çayır alanı 23 ha., mera alanı 3.784 ha., tarla arazisi 12.110 ha. dır.
İlçe arazisinin büyük bir kısmı dağlık bölge de, kalanı ise ovalık bölgede yer alır. İlçe Merkezi ve Evren Beldesinde kavak ağaçları, dağlık bölgede ise meşe ve çam ağaçları bulunmaktadır.

İdari Yapısı ve Nüfus Durumu

22 Ekim 2000 tarihinde yapılan genel nüfus sayımına göre, İlçe merkezinin nüfusu 1.970, 12 köy ve iki belde nüfusu 6.220 olup, toplam nüfusu 8190 dır. İlçe merkezi üç mahalleden oluşmaktadır. Hisar Mahallesine bağlı İbikçam Mezrası İlçeye yedi km. mesafededir.

Ekonomik ve Sosyal Durum

İlçe, Çorum’a 87 km., Sungurlu’ya 30 km., Yozgat’a 40 km mesafede bulunmaktadır.
Halkın ihtiyaçlarını yakın olan Yozgat ve Sungurlu’dan temin etmektedir. İlçede konut sıkıntısı olduğundan, devlet memurlarının birçoğu Sungurlu’da oturmaktadır. İlçe ekonomisi ağırlıklı olarak tarım ve hayvancılıkla sınırlıdır.

Turizm, yeteri kadar tanıtım olmaması ve eğitim eksikliği nedeniyle, iş istihdamı ve ilçe ekonomisine yeterli katkı sağlayamamaktadır.

İlçenin işlenebilir tarım alanı 12.110 ha. olup, sulu tarım zayıftır.
Buğday, nohut, arpa, yulaf gibi ekonomik değeri düşük bitkiler yetiştirilmektedir. Az miktardaki sulu arazide pancar ekilmektedir.

İlçenin şebeke suyu ihtiyacı, açılan kuyulardan temin edilmekte olup, yağış durumuna göre ihtiyacı karşılayabilmektedir. İlçeye bağlı köyler de su ihtiyaçlarını kuyu ve kaynak sularından karşılamaktadırlar. İlçede kanalizasyon yeterli değildir.

Eğitim, Kültür ve Sağlık Durumu

İlçede bir çok programlı lise, dokuz ilköğretim okulu bulunmaktadır. Bu okullarda toplam öğrenci sayısı ise 1.461 dir. Nüfusun %98’ i okur-yazardır.Biri ilçe merkezinde olmak üzere Evci ve Evren Beldelerinde birer sağlık ocağı