ÇORUM İLİMİZİN İSKILIP İLÇESİ

ANA SAYFA ÇORUM ISKILIP
ÇORUM İLİNİN HARİTADAKİ KONUMU
ÇORUM - Haritadaki Konumu

İlçenin Tarihi

İskilip adının Asklepios, yani sağlık ilahı manasına geldiği, Paflagonya tarihine ait kitaplarda belirtilmektedir. M.S. 2. yy. da İskilip, Bitinya sınırları içinde bulunuyordu. Bizans çağında İskilip'e Neoklauniopolis deniliyordu.

İskilip 1075 tarihinde Selçuklu Komutanı  Gümüştekin Ahmet Gazi tarafından fethedilmiştir. Yıldırım Bayezit zamanında Osmanlı hakimiyetine girmiştir. Belediye 1872 yılında kurulmuştur. 1921 Yılına kadar  bağımsız bir sancak olan Çorum, Cumhuriyetin ilanından sonra İl olunca İskilip’ de Çorum’a bağlanmıştır.

Coğrafi Yapısı

İskilip İç Anadolu ile Karadeniz Bölgesinin birleştiği sınırlarda, geçiş bölgesindedir. Çorum’a 56 km., Kastamonu’ya 140 km, Osmancık’a 92 km, Oğuzlar’a 124 km., Bayat’a 33 km., Uğurludağ’a ise 26 km., uzaklıktadır.
Yıllık ortalama yağış 484,8 mm., rakımı 750 m.,  yüzölçümü 1187 km²’ dir.

İskilip’in etrafı yüksek dağlarla çevrilidir. Bitki örtüsü, tarihi dokusu, tarihten günümüze uzanan mimari yapıları ile otantik bir özelliğe sahiptir. Araştırmacıların “Müze Kent” olarak niteledikleri bir yerleşim birimidir. İç Anadolu bölgesinin karasal iklimiyle, Karadenizin ılıman iklimi arasında bir geçiş özelliğine sahiptir. Yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk  ve yağışlıdır.

İdari Yapısı ve Nüfus Durumu

İlçeye bağlı 65 köy vardır. 2000 yılı nüfus sayımına göre İlçe merkezinin nüfusu 19.648, köylerin nüfusu 25.679 olup, toplam nüfus 45.327’ dir. İlçenin 65 köyü ve köylerin 110 bağlısı vardır. İlçe merkezinin 14 mahallesi bulunmaktadır.

Ekonomik ve Sosyal Durum

İlçede daha çok el emeğine dayalı küçük el sanatlarıyla, zirai faaliyetlerin oluşturduğu bir ekonomik yapı vardır.
İki un fabrikası, iki yem fabrikası ve bir şekerleme imalathanesi bulunmaktadır. Bir ayakkabı fabrikası  ürünlerini yurt dışına ihraç etmektedir. İlçe Halk Eğitim Müdürlüğünce imalatı yapılan ayakkabı ve mobilyalar piyasaya arz edilmektedir. Küçük sanayi sitesi  vardır.

Çomu Köyünde özel işletmelerce yıllık 110.000 ton linyit kömürü üretilmektedir. Bu işletmelerde 185 kişi çalışmaktadır.
İlçeye bağlı Yerliköy ve Çukurköy’de Tekel’e ait çalıştırılmayan tuz havzaları bulunmaktadır.
Tarım alanı 39.137 ha. dır. Sulanabilir tarım arazisi  7.200 ha. olup, 3.960 ha. lık alan sulanabilmektedir.
İlçede  başlıca; buğday, arpa, şeker pancarı, yeşil mercimek, nohut, elma, bamya, barbunya yetiştirilmektedir.

İlçede büyükbaş hayvan sayısı 23.061, küçükbaş hayvan sayısı 7.419’dur.İlçe merkezinde ve 58 köyde su yeterli olup, yedi köyde yetersizdir. Yedi köyde de kanalizasyon vardır.

Daha çok küçük esnaf bulunmaktadır. Ayakkabıcılık, marangozluk ve mobilyacılık, leblebicilik, terzilik, bakır ve  tenekecilik ile ilgili işyerleri ve  küçük tamirhaneler bulunmaktadır. Kırsal ve  engebeli kesimlerde oturan köy halkı büyük şehir merkezlerinde işçilik yapmaktadır.

Orman köylerinde oturan halkın bir bölümü orman işçiliği ve  hayvancılık,  ova kesimlerinde oturan halk ise, çiftçilik ve hayvancılık  yaparak geçimini temin etmektedir.

Eğitim,  Kültür ve Sağlık Durumu

Okuma yazma oranı % 96’dır. İlçe merkezinde  bir genel lise, bir kız meslek lisesi, bir endüstri meslek lisesi, bir imam-hatip lisesi,  bir sağlık meslek lisesi, bir yatılı ilköğretim bölge okulu,  iki pansiyonlu ilköğretim okulu, bir bağımsız anaokulu, yedi ilköğretim okulu, köylerde yedi  ilköğretim okulu, 60 köyde birleştirilmiş sınıflı ilköğretim okulu mevcuttur.

İskilip Lisesi pansiyonunda 125, endüstri meslek lisesi pansiyonunda 106 öğrenci kalmaktadır. Toplam 326 derslikte  8.209 öğrenci öğrenim görmektedir.

Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğünce 2002-2003 öğretim yılı içerisinde 108 kalfalık, 77 ustalık belgesi ve 24 adet usta öğretici belgesi olmak üzere toplam 209 adet belge verilmiştir.

İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün kuaför, dokuma, ayakkabı ve mobilya atölyeleri bulunmaktadır.
İlçe Halk Kütüphanesinde 529 el yazması eser, 36.304 kitap kayıtlıdır. Kapalı spor sahası inşaatı devam etmekte olup, bir futbol sahası mevcuttur. İlçede 100 yataklı bir devlet hastanesi, Kuzuluk, Akcasu, Yavu, Kılıçdere ve Kayaağzı köylerinde sağlık ocakları vardır.