ÇANKIRI İLİMİZ

ÇANKIRI İLİMİZİN ŞABANÖZÜ İLÇESİ

ANA SAYFA ÇANKIRI SABANOZU
ÇANKIRI İLİNİN HARİTADAKİ KONUMU
ÇANKIRI - Haritadaki Konumu

TARİHİ
Çankırı - Şabanözü
Tarihinin çeşitli devrelerinde Gasgaslar, Hititler, Makedonyalılar, Paflagonyalılar, Galatlar,Romalılar ve Bizanslıların idaresinde kalan Çankırı'da yerleşim yeri olarak Şabanözü'nden ilk defa Paflagonyalılar zamanında M.Ö. 217 -117 yılları arasında söz edilmektedir.

1071 Malşazgirt zaferi ile Çankırı bölgesi de Karatekin Bey Tatarafından fethedilmiş ve bu bölge Danişment topraklarına katılmıştır.Daha sonraki dönemlerde sırasıyla, Çankırı ile birlikte, Şabanözü ve Selçuklular, Çobanoğulları, Candaroğulları, İsfendiyaroğulları beylikleri idaresine geçmiştir.Daha sonraları Osmanlı İmparatorluğu toprakları arasında kalan vce hiç düşman işgalina uğramayan ŞABANÖZÜ Cumhuriyetin ilanı ile bugünkü ülke sınırları içerisinde yer almıştır.

Şabanözü 04 Ekim 1944 yılında ilçe merkezi olmuştur.İlçe olarak kurulduğunda,bugünkü Orta ilçesi kendisine bağlı bir nahiye halinde idi ve 57 köyü mevcuttu.1959 yılında Orta bucağı ilçe haline getirilince, Şabanözüne bağlı 26 köy kalmıştır.Daha sonraki yıllarda,Meşeli, Sarısu, Demirci, Kösrelik köyleri Ankara ili Çubuk İlçesine bağlanmıştır.Halen iki beldesi 18 köyü mevcuttur.

COĞRAFİ DURUM

İç Anadolu Bölgesi, Orta Kızılırmak sınırları içinde, Çankırı il Merkezi'nin güney-batısında, Aydos-Eldivan Dağları arasında, Sanı Deresi Vadisi'nde Müsellim, Taşlıtepe, Sarımsakçı, Evliya Tepeleri arasında kurulmuştur. İlçenin güneyindeki düzlük ileride oldukça geniş bir ova oluşturur. Kuzeyde Kurşunlu, batıda Orta, Çubuk ve Kalecik, doğuda Çankırı Merkez İlçe ve Eldivan ilçeleri ile çevrelenmiştir.

İlçe İç Anadolu Bölgesi ile Kuzey Anadolu Bölgelerini birbirinden ayıran Köroğlu Dağ silsilesinin güneyinde yer almıştır. Bu nedenle Karadeniz'in ılıtıcı etkisine kapalıdır. Bu konumu nedeniyle iklimi karasaldır. Yörede kışlar soğuk, uzun ve karlıdır. İlkbahar kısa sürelidir ve hemen yaz başlar. İlçede yazın ısı 36 derece ile 28 derece, kışın ise 7 derece ile 11 derece arasındadır. Yıllık maksimum yağış 591 mm^3.dir. Yaz ve kış mevsimlerinde dağ ve vadi meltemleri sıkça görülür.Şiddetli rüzgarlara pek rastlanmaz.

594 kilometrekare yüz ölçümlüdür. Deniz seviyesinden yüksekliği 1.100 metredir. İlçe, volkanik kayalardan Aglomera Bazalt andezitten oluşan yamaçlarda ve Sanı deresinde kurulmuştur. Kurşunlu, Çerkeş, ılgaz deprem kuşağı içinde bulunur. 1943 depreminde hasar görmüştür.Saha, iç Anadolu'nun yüksek platolarından Kuzey-Anadolu sıra dağlarına geçiş bölgesinde yer almaktadır. Kuzeybatıda Dumanlı ve Elden, batıda Yıldırım ve Aydos, doğuda Eldivan, kuzeydoğuda Sanı en önemli yükselti ve dağlarıdır. Yükseltileri 1800-1950 metre arasındadır. Çankırı ile irtibatı sağlayan Arapboğazı geçidi ise başlıca geçit olarak sayılır.Sanı ve Aydos belli başlı olanlarıdır. Önceki yıllarda bu yaylalarda büyük çapta yaz süresince kalınabilecek yayla evlerinin ve hayvan barınaklarının bulunduğu bilinmektedir. Ancak göç nedeniyle nüfusun hızla azalması ile birlikte yaylacılık ta yok denecek kadar azalmıştır.Tatlı meyilli hafif dalgalı yamaçları arasındaki vadilerde oluşan akarsulardan, Çubuk istikametine akan ve ilçenin Kamış Köyü yakınlarındaki Sanı Dağı eteklerinden doğan Sanı Çayı ilçenin ortasından geçer. Gündoğmuş Köyü yakınlarından kaynaklanan Terme Çayı, Sanı Çayı ile birleşerek ileride Ana Terme Çayı'na katılır. Çankırı'dan gelen Acı Su ile birleşerek Kızılırmak'a dökülür.

İlçe İç Anadolu Bölgesi ile Kuzey Anadolu Bölgelerini birbirinden ayıran Köroğlu Dağ silsilesinin güneyinde yer almıştır. Bu nedenle Karadeniz'in ılıtıcı etkisine kapalıdır. Bu konumu nedeniyle iklimi karasaldır.