ÇANKIRI İLİMİZ

ÇANKIRI İLİMİZİN ORTA İLÇESİ

ANA SAYFA ÇANKIRI ORTA
ÇANKIRI İLİNİN HARİTADAKİ KONUMU
ÇANKIRI - Haritadaki Konumu

ORTA İLÇE TARİHİ

Orta İlçesinin kuruluş tarihi kesin olarak bilinmemekle beraber, kuruluşunun M.Ö.3000'li yıllara kadar uzandığı; Hititler, Patlakonyalılar, Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular ve Danişmentliler ile Türkmenlerin bölge üzerinde hâkimiyet kurduğu, daha sonra Osmanlı topraklarına katıldığı bilinmektedir. İlçemizde yapılan kazılar sonucunda çıkan Hitit çağlarına ait küp mezarlar ve yapı taşları Çankırı Müzesinde sergilenmektedir. Kazılar sırasında ortaya çıkan su kanalları, toplu halde bulunan insan iskeletleri, mezarlar, ev temelleri ile Karaağaç Yaylasındaki ören şehri denilen harabeler, Kalfat Yaylasındaki yıkık harabeler ve Kayılar arazisi içindeki kartal kaya kalesi gibi yerlerin bulunuşu, İlçenin ve çevresinin çok eski çağlarda kurulduğunu ve o çağlardan beri yerleşim yeri olduğunu göstermektedir. İlçeye bağlı köylerin bazılarının adlarının Kayı, Dodurga, Bayındır, Yuva, Büğdüz ve Salur gibi Oğuz Türkleri'ne bağlı boy isimleri oluşu Türk boylarının buralara yerleştiklerinin ispatıdır. İlçenin eski adı Karî Pazarı olup (okuyanların toplandığı yer) halk arasında Karapazar olarak bilinir. Eski tapu kayıtlarında ve şer’î mahkeme ilamlarında "Kari Pazar Naibine" hitabı kullanılmıştır. Kar’î’nin lügat manası okuyan, inceleyen, Kur’an-ı Kerimi kaidesine göre okumasını bilen kişi demektir. Karipazar ise Kur’an okuyanların toplantı yeri manasına gelir. Şimdiki İmam Hatip Lisesinin doğu kısmında bir medrese ve caminin olduğu burada Arapça, Farsça, Kur’an-ı Kerim ve dini ilimlerin okutulduğu bilinmektedir. Adı geçen yerde hala bir türbe (Osman Dede Türbesi) ve türbenin yanında caminin ve medresenin temelleri bulunmaktadır. (Caminin temeli bulunup aynı konuma tekrar Osman Dede Camii inşaa edilmiştir). Sonraları İlçenin ismi Ortaköy olarak değiştirilmiş, 19.06.1957 tarih ve 7033 sayılı Kanunla İlçe olmasına Bakanlar Kurulunca karar verilmesi ve 01.04.1959 tarihinde İlçe olmasıyla birlikte “Orta” olarak düzenlenmiştir. Bu ismin verilmesinde İlçe Merkezinin İlçeye bağlı olan köylere ve kasabalara mesafesinin ortalama bir uzaklıkta olması etkili olmuştur. İlçeye bağlı 5 Belde, 22 Köy ve 19 Mahalle bulunmaktadır.

ORTA İLÇE COĞRAFYA

 İlçemiz Batı Karadeniz Bölgesinde, Çankırı’nın batısında Ankara’nın kuzeyinde Dumanlı Dağları ile Aydos Dağı arasında kalmış düz bir plato üzerine kurulmuştur. Devrez Çayı İlçenin batısından doğar ve İlçeyi ikiye ayırarak Kızılırmak nehrine dökülür. Kuzeyinde Kurşunlu ve Atkaracalar, güneyinde Şabanözü, güneybatısında Çubuk, batısında Kızılcahamam, kuzeybatısında Çerkeş, doğusunda Korgun İlçeleri bulunmaktadır. Rakımı 1265 metre olup, kışları soğuk ve uzun, yazları kurak ve kısa geçer. En fazla yağış kış ve ilkbahar mevsimlerinde görülür. İlçe nüfusu 2011 adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre 12.304 kişi olup, yüzölçümü 513 km. karedir. İlçenin Çankırı’ya uzaklığı 65 Km., Ankara’ya uzaklığı 110 Km.dir.