ÇANKIRI İLİMİZ

ÇANKIRI İLİMİZİN KURŞUNLU İLÇESİ

ANA SAYFA ÇANKIRI KURSUNLU
ÇANKIRI İLİNİN HARİTADAKİ KONUMU
ÇANKIRI - Haritadaki Konumu

TARİHİ

Kurşunlu Merkezi eskiden yalnız ufak bir kale ve kalede bulunan kilisede ibadet etmek için toplanmış köylülerin oluşturmuş olduğu küçük bir köyden ibaretti. Bugünkü Kurşunlu Kalesi diğer adıyla “Andinata Kalesi” Bizanslılar zamanında yapılmış ve günümüze kadar gelebilmiştir. Kentin ilk kuruluşu kale içindedir. Bizanslılardan sonra Anadolu’ya gelen Türk Boylarından “Comartlar” ve “Yazır” Boyları buranın gelişmesine neden olmuşlardır. KARACAVİRAN Köyü olarak bilinen Kurşunlu’nun 17. yüzyıla kadar fazla anılmayan bir yerleşim merkezi olduğunun Evliya Çelebinin seyahatnamesinden anlamaktayız. Kurşunlu 17. Yüzyıldan sonra Kurşunlu, Ören, Comartlar, Aharcık, Ömer, Sülüklü ve Ebceler Köylerinin birleşmesinden meydana gelmiş bir yerleşim yeridir.

Elde mevcut tapu kayıtlarına göre önceleri Kurşunlu kadılığına bağlı olan Karacaviran Köyü sonraları Ulumelan (Belenli) Kadılığına bağlanmış olup, 1882 yılında bucak merkezi olarak Çerkeş İlçesine, 1912 yılında da Ilgaz İlçesine bağlandıktan sonra 1944 yılında 4642 sayılı Kanunla İlçe statüsüne kavuşturularak bugünkü mülki taksimat içerisindeki yerini almıştır.

Milli Kurtuluş Savaşı sırasında kendi çevresi içinde bozguncu faaliyetlere girişen Aznavur çete ordusuna karşı Çerkeş dolaylarında verilen savaşa Kurşunlu halkı da katılarak Milli kuvvetlerin safında yer almıştır. Burada Rafet Paşanın kumandasındaki orduya katılan Kurşunlu’lar Yozgat’ta çıkan çapanoğlu isyanını da bastırmak için cepheye gitmişler ve bu uğurda yüzlerce şehit vermişlerdir.

Kaynak : kursunlu.gov.tr