ISPARTA İLİMİZİN ULUBORLU İLÇESİ

ANA SAYFA ISPARTA ULUBORLU
ISPARTA İLİNİN HARİTADAKİ KONUMU
ISPARTA - Haritadaki Konumu

Uluborlu - Isparta

Uluborlu, Isparta’ya 65 km uzaklıkta yer alır. İlçeye yerleşim önceleri Toros kollarının uzantısı olan Kapı Dağı’nın eteklerinde kurulmuş, 1950 yılından sonra da şimdiki bulunduğu Uluborlu Ovasına taşınılmıştır. Uluborlu’da üretilen kiraz kokusu ve tadıyla Türkiye’de ve yurt dışında marka olmaya başlamıştır. Kiraz ve Yağlı Pehlivan Güreş Şenlikleri, kiraz toplama mevsimi olan Haziran ayının son haftası veya Temmuz ayının ilk haftasında 2 gün sürer.

Uluborlu’da antik kent ve müze ziyaretleri ile geçmişe doğru bir yolculuk yapabilirsiniz. Ayrıca, Uluborlu’nun banak yemeğini ve kuyruğu sulu böreğini yemeden dönmeyin.

Tarihte Uluborlu

Uluborlu, Frig Dönemi’nden Bizans Dönemi sonuna değin “Apollonia” adıyla anılmıştır. Daha sonra Sozimus’un ismine atfen, “Sozopolis” adı verilmiştir. Aynı dönemlerde “Mordiaum” adıyla da anılan “Uluborlu” Türk hakimiyetine girdikten sonra “Burgulu, Borlu, Birgili” gibi isimler de almıştır.

Uluborlu, ilk olarak 1074 yılında, daha sonra 1182 yılında bütünüyle Selçuklu egemenliğine girmiştir. 1301 yılında Hamitoğulları Beyliği’nin başkentliğini yapmıştır. Uluborlu, 1361 yılında Osmanlı topraklarına katılmış, Anadolu Eyaleti’nin bir kazası olarak yapılanmıştır.

Uluborlu Müzesi

2006 yılında açılan müzede, yörenin etnoğrafik ve kültürel özellikte olan eserleri sergilenmektedir.

Apollonia Antik Kenti

Uluborlu merkezinde, modern ilçe altında kalmış olan antik kent, Seleukos I tarafından kurulmuştur. Şehrin yeri, 1833 yılında tespit edilmiştir. Apollonia, Roma İmparatorluk Çağı sikkeleri üzerinde ve yazıtlarda kendini Likya ve Trakyalıların bir kolonisi olarak gösterir. Apollonia Geç Roma ve Bizans Dönemi’nde de önemini korumuştur. Antik kentten fazla bir kalıntı yoktur.

Uluborlu Kalesi

Uluborlu Kalesi - Uluborlu (Isparta)


Kapıdağı eteğinde, etrafı kayalıklarla çevrili olan kalenin, MÖ IV. yüzyılda, Apollonia Antik Kenti’nin kuruluş yıllarında yapıldığı tahmin edilmektedir. Kuzey-güney doğrultusunda uzanan kale bedenleri üzerinde üç burç bulunur. Kale kapısı büyük ve dışa taşkındır. 1402 yılında dış kale Timur’un istilası sırasında hasar görmüştür. Kale duvarının kalınlığı 3 metre, yüksekliği 6-8 metredir.

Gargılı Lala Medresesi (Taş Medrese)

Medrese 14. yüzyılda Hamidoğulları Beyliği Dönemi’nde inşa edilmiştir. Kapalı avlulu plan tipindedir. Medresenin üst kısmı tuğladan yapılmıştır. Medrese içerisinde 10 oda vardır. Üst örtüsü bugün çökmüş durumdadır.

Alaaddin Camii (Ulu Cami)

Eski kasabada yer alan cami, Sultan Alaaddin Keykubat zamanında 1231 yılında, II. Kılıç Arslan’ın torunu ve Tuğrul Şahın kızı tarafından yaptırılmıştır. Caminin kuzey, doğu ve batıya açılan üç kapısı ve tek şerefeli olarak tuğladan yapılma bir minaresi vardır. Dört sütun üzerine oturtulmuş iki kubbesi, 35 penceresi ile 3 kapısı vardır.

Karabey Hamamı

Karabey Hamamı - Uluborlu (Isparta)


Eski kasabada yer alır. Selçuklu Kumandanlarından Kara Bey tarafından, H. 1241 yılında yaptırılmıştır. 1932 yılına kadar çalışan hamam bugün kullanılmamaktadır. Yapı ortası kubbeli, enine sıcaklıklı ve çifte halvetli bir plan tipini yansıtır. Hamam taş malzeme ile yapılmış olup, kapısı ise hemen hemen ayaktadır.

Baltabey Hamamı

Baltabey Hamamı, H.1179 yılında, Selçuklu kumandanlarından Balta Bey tarafından yaptırılmıştır. Hamam 1965 yılına kadar çalıştırılmıştır. Güneyden bakıldığında kale duvarlarını andıran dış duvarlar yapılan onarımlarla yenilenmiştir. Doğuda bir giriş kapısı vardır. İçerde soğukluk, ortada üç odanın üzerinde üç kubbe ve üç tonozlu oda yer alır. Odunluk ve külhan kısmı bina içindedir.

Cirimbolu Su Kemeri

İlçenin eski yerleşim yerindedir. 1869-1872 yıllarında, Kapı Dağı’ndan kale içine, Kavil Pınarı’nın suyunu getirmek için yaptırılmıştır. Su kemerinin eni 2,5 m, uzunluğu 45 m, yüksekliği 20 m ölçülerinde olup, aynı zamanda köprü olarak da kullanılan birbiri üzerine iki yuvarlak kemer halinde inşa edilmiştir.

Büyük Çeşme

Karabey Hamamı’nın güneydoğusunda yer alır. Çeşmenin kitabesine göre, Selçuklu Dönemi’nde, 1238 yılında yapılmıştır. Dikdörtgen yapının ön kısmı yuvarlak kemerlidir. Temel kısmı blok taşlarla inşa edilmiştir.

Aslanlı Çeşme

Şehrin kuzey yamacına yapılmıştır. Dikdörtgen bir yapı olup, cephesi doğuya bakar. Kemer içinde Roma mimarisi süsleme elemanı, aslan kabartmalı bir tavan kasedi vardır. Bu yüzden çeşmeye “Aslanlı Çeşme” denmiştir.

Gafle Çeşmesi

Temeli blok taşlarla yapılmış, yuvarlak kemerli ve beşik çatılıdır. Kemer içinde dikdörtgen bir delik su deposuna açılır. Onun altında bir kitabe ve Roma Dönemi mimari elemanı vardır.

Muhittin Çeşmesi

1323-1324 yıllarında Hamitoğulları Beyliği zamanında yapılmıştır. Temeli blok taşlarla yapılmış, yuvarlak kemerli ve beşik çatılıdır.