ISPARTA İLİMİZİN MERKEZ İLÇESİ

ANA SAYFA ISPARTA MERKEZ
ISPARTA İLİNİN HARİTADAKİ KONUMU
ISPARTA - Haritadaki Konumu

Isparta Merkez

Isparta, Akdeniz Bölgesi’nin kuzeyinde Göller Bölgesinde yer alır. 8.933 km2lik yüzölçüme sahip olan Isparta, kuzey ve kuzeybatıdan Afyon, batıdan ve güneybatıdan Burdur, güneyden Antalya, doğu ve güneydoğudan ise Konya illeri ile çevrilmiştir.

Isparta’ya özgü gül bahçelerini Gölcük Tabiat Parkı yolunda bulabilir, Mayıs-Haziran aylarında sabah 05.00 öğlen 11.00 saatleri arasında gül toplayan insanları fotoğraflayabilir, siz de mis gibi gül kokusunu ciğerlerinize doldurabilirsiniz. Her yıl Haziran ayının ilk haftasında, üç gün devam eden Isparta Gül ve Halı Festivali’nde gülün kokusu tüm caddelere yayılır.

Isparta’ya geldiğinizde Isparta’nın fırın kebabını, düğün pilavını ve irmik helvasını yemeden; gülden yapılmış lokum, reçel, krem, gül suyu vb. ürünleri, ayrıca meşhur Isparta dokumalarından ve minyatür halıları almadan gitmeyin. 

Tarihte Isparta

Isparta’da Lidyalılar, Frigler, Persler, Helenler, Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular, Hamidoğulları Beyliği ve Osmanlılar hüküm sürmüşlerdir. Isparta, 1204 yılında 3. Kılıçarslan Döneminde Türklerin eline geçmiştir. 1923 yılında bağımsız olan il, 1926 yılında “Isparta” adını almıştır.

Isparta adının nereden geldiğine dair bazı rivayetler bulunmaktadır. Isparta’nın tarihte en çok geçen adının Baris olduğu, bu ismin Hititler tarafından verildiği ve "Bereket" anlamına geldiği, ayrıca Romalıların Pisidia bölgesine hakim olunca, Baris adını kendi dillerine uydurup "Sbarita" dediklerine, Baris adının Sanskritçe "Su" anlamına gelen "Vari" kelimesiyle bağlantısı olduğuna inanılmaktadır.

Bölgeye ilk yerleşimlerin tarihi, Üst Paleolitik (MÖ 35.000-10.000) ve Mezolitik (MÖ 10.000-8.000) dönemlere iner. Hitit Döneminde (MÖ 1800-1200), bölgenin adı “Pitaşşa” olarak geçmektedir. Tarihi kaynaklarda Pisidia adına ilk kez Perslerin Döneminde, MÖ 5. yüzyıl sonunda rastlanır. MÖ 334 yılında, Büyük İskender’in egemenliğine geçen bölge, Büyük İskender’in ölümünden sonra MÖ 281 yılında yapılan savaşla Seleukosların eline geçmiştir. Bu dönemde Pisidya bölgesinde Seleukoslar tarafından Seleukeia Sidera (Atabey-Bayat), Apollonia (Uluborlu), Antiokheia (Yalvaç) kentleri kurulmuştur.

Isparta, Roma İmparatorluğu’nun MS 395 yılında ikiye ayrılmasından sonra Bizans İmparatorluğu’na bağlanmıştır. II. Kılıç Arslan zamanında (1156-1192) yoğunlaşan Bizans-Selçuklu savaşlarının en önemlisi olan Miryakefalon Savaşı, 1176 yılında Isparta topraklarında olmuştur. Isparta yöresi bütünüyle, 1204’te III. Kılıç Arslan döneminde ele geçirilmiştir. XIII. yüzyıl başlarında, Anadolu Selçuklu Devleti’nin sona ermesinden kısa bir süre önce, bu yörede Hamidoğulları Beyliği kurulmuştur (1301). Beyliğin kurucusu Feleküddin Dündar Bey, önce Uluborlu’yu, daha sonra da Eğirdir’i Beyliğin merkezi yapmıştır. Isparta yöresi, ilk olarak 1374’te, daha sonra 1390’da bütünüyle Osmanlı yönetimine girmiştir. 6 Mart 1930 yılında Atatürk Isparta’yı ziyaret etmiştir.