AYDIN İLİMİZİN KUYUCAK İLÇESİ

ANA SAYFA AYDIN KUYUCAK
AYDIN İLİNİN HARİTADAKİ KONUMU
AYDIN - Haritadaki Konumu

İlçenin adı içme suyu, kullanma suyu olmadığından, yeraltı kuyusu çokluğundan, önceleri “KUYUSUÇOK” şeklinde söylenmiş, sonra da “KUYUCAK” adını almıştır.

Kuyucak’ın kuruluşunun 700-800 yıllık bir geçmişi olduğu tahmin edilmektedir. İlçenin batısında bir kilometre mesafede Mersinlidere civarında Romalıların yerleştikleri ve şehir kurdukları birtakım küçük süs eşyaları ve küplerden anlaşılmaktadır.. Bundan başka ilçeye bağlı Başaran Köyü’nün 3000 metre kuzeyinde, tarihi Antik “ANTİOKİA” şehri vardır. Yeraltı geçitleri, binaları, tiyatro mabetlerini ve mezar odalarını içinde saklayan tepeler ve yüzeyindeki anıtsal kalıntıları görülen bir şehirdir. Buradan çıkan “Sidamara” tipi lahit parçalarının bir kısmının Aydın Müzesine taşındığı büyük parçalarının ise yerinde kaldığı görülmüştür.

İlçe Türkler eline ilk defa 1177 yılında, 2.Kılıç Arslan’ın kuvvetleri ile geçmiştir. Kuyucak’ın Anadolu Selçukluları tarafından kurulduğunu söyleyebiliriz. Oğuz Boyları 24 Boy halinde ilçeye yerleştirilmiştir.

Genel olarak engebeli bir yüzeye sahip olan İlçemiz Aydın Dağları’nın eteğindedir. İlçemizin rakımı 95 metredir. Güneye doğru inildikçe yüzey şekilleri sadeleşir. Menderes Ovası’ndan sonra tekrar yükseltiler başlar. Bu dağlar Karıncalı Dağlar’dır. Kuzey kesiminde Aydın Dağları uzanır. Karadağ, Karlık Dede Tepesi Küçük Kalfa Tepesi dağların belli başlılarıdır. Kuzey kesimindeki bu dağlar doğu-batı doğrultusunda uzanır.

Kuzeyindeki dağlar üzerindeki Sarıcaova, Selimova, Küçükova ve Kocaova yaylaları vardır. Bu yaylalar ormanlarla kaplıdır. Karıncalı Dağı’nın eteğinde Ömür Yaylası adı verilen başka bir yayla daha vardır. Kuzey-Güney’de paralel şekilde uzanan sıra dağların arasında Büyük Menderes Ovası mevcuttur ve Menderes Nehri ovayı sulayarak Ege Denizine dökülür. Bu nehire Kestel çayı, kargılı dere, şarabat çayı, gireniz çayı, horsunlu çayı kış günleri akmaktadır.

Akdeniz iklimi hüküm sürer, yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlıdır. Yaz ve kış sıcaklıkları arasında oldukça büyük farklar göze çarpar. Yazın bölgede 35 ile 40 derece sıcaklık görülür. Kışın 0 ile 3 dereceye iner. Ovada Akdeniz iklimi hüküm sürdüğünden her türlü bitki yetişir. Ortalama sıcaklık 17,4 olup, nispi nem 64, yıllık ortalama yağış 660 mm/m2.dir.