ARTVİN İLİMİZ

ARTVİN İLİMİZİN HOPA İLÇESİ

ANA SAYFA ARTVİN HOPA
ARTVİN İLİNİN HARİTADAKİ KONUMU
ARTVİN - Haritadaki Konumu

 İlçemiz ve çevresi 1490-1512 yıllarında Yavuz Sultan Selim’in Trabzon Valiliği sırasında Osmanlı Devletine katılmıştır. 1509 yılında bugün sınırlarımız dışında kalan Gönye kalesinin fethi ve Sancak haline getirilmesi ile Hopa bu sancağa bağlanmıştır. Lala Mustafa Paşa tarafından 1578 yılında fetih sonucu merkezi Ahıska olmak üzere Çıldır Eyaletinin kurulması ile buraya bağlanan ilçemiz 1829 yılında Çarlık Rusya’sı ile imzalanan Edirne Antlaşması sonucu Ahıska’nın elimizden çıkması ile Trabzon Eyaletinin bir Sancağı olan Batum’a bağlanmıştır.


1877-1878 Osmanlı-Rus Harbi neticesinde Kars ve Ardahan’la birlikte İlçemiz Kemalpaşa Bucağına kadar Batum da dahil olmak üzere Ruslar’a terk edilince Hopa ve çevresi 1878 yılından itibaren Rize Sancağına bağlanmıştır. 1883 yılında ilçe teşkilatı kurulduktan sonra 1. Dünya Savaşında 23 Şubat 1915 tarihinde Ruslar tarafından işgal edilmiştir.31 Mart 1917 tarihli Brest-Litovsk  Antlaşması ile Hopa milli sınırlarımız içerisinde kalmıştır. 14 Mart 1918 tarihinde birliklerimiz Hopa’ya girerek ilçemizi tekrar Türk topraklarına katmıştır.

 

İlçemiz 1936 yılına kadar Rize iline bağlı iken bu tarihten sonra Artvin iline bağlanmıştır. Bu tarihte 3 bucağı ve 71 Köyü bulunmakta iken  bu bucaklardan Fındıklı 5071 sayılı kanunla ilçemizden ayrılarak 1 Ocak 1948 tarihinde İlçe olmuştur. Daha sonra da 1 Haziran 1954 tarih ve 6324 sayılı kanunla Arhavi bucağı da ilçemizden ayrılarak ayrı bir ilçe haline getirilmiştir.

 

Hopa’nın bugünkü adı Yavuz Sultan Selim tarafından verilmiştir. Kendisi Trabzon’da Vali iken Batum Sancağını ele geçirmek üzere düzenlediği seferde Hopa’nın arkasında bulunan dağlarda konakladığı bu dağlardan sahil şeridinde bulunan  şehre, Yavuz Sultan Selim Acemce’yi iyi bildiğinden bu dilde güzel anlamına gelen Hop ismini koyar. Daha sonra Hop ismi günümüzde Hopa’ya dönüşmüştür. 

 

Hopa Karadeniz Bölgesinin doğu bölümünde yer alır. İlçemiz doğusunda Gürcistan Cumhuriyeti, Batısında Arhavi ilçesi Güneyinde Borçka ilçesi ve Kuzeyinde Karadeniz vardır. İlçemiz Sarp Sınır Kapısına 18 km İl merkezine 64 km. uzaktadır. Hopa,Rize-Trabzon-Artvin-Ardahan-Kars-Erzurum ve Gürcistan Cumhuriyetini  birbirine bağlayan uluslar arası karayolunun üzerinde bir kavşak durumundadır.

 

289 km2 Artvin ilinin en küçük yüzölçümlü ilçesini oluşturmaktadır.Alan bakımından en küçük olan ilçemiz, Artvin ilinin en yoğun nüfuslu ilçesini oluşturmaktadır.

 

İlçemizin iklimi üzerinde, kıyısında bulunduğu Karadeniz ve doğusunda yer alan Balıklı dağı etkili olmaktadır. Hopa, Karadeniz’den gelen yağışlı hava kütleleri sayesinde ülkemizin 2000 mm.nin üzerinde  (Hopa  2042 mm)  yağış kaydeden birkaç istasyonundan  birisini oluşturmaktadır.