YALOVA İLİMİZİN ÇIFTLIKKÖY İLÇESİ

ANA SAYFA YALOVA CIFTLIKKOY
YALOVA İLİNİN HARİTADAKİ KONUMU
YALOVA - Haritadaki Konumu

Konumu: Yalova ve merkezine 5 km. uzaklıkta  Çiftlikköy’ün Belediye sınırı alanı 5.946 dönümdür. Yalova İzmit devlet karayolu üzerinde bulunan ilçe, Yalova’nın doğusunda, Marmara denizinin güneyinde, Karamürsel ilçesinin batısında yer almaktadır.

Adı-Tarihçesi: Çiftlikköy'ün geçmişi oldukça eskiye dayanır. Yörenin bilinen ilk adi Pylai’dir. Yörede, Helenistik Çağ'dan Bizans Çağı'na Kadar çok sayıda ve değişik zamanlara ait yazıt ele geçirilmiştir. Adına ilk olarak 4. Yüzyılda rastlanmaktadır.

Yerleşim alanı; l. yüzyılda, bugünkü Hersek Köyü’nün yanında önemsiz bir yerdi. Justinyen devrinde Hersek-İznik yolu önem kazanınca, Pylai kenti de büyük gelişme göstermiştir. 1097 yılında 1. Haçlı Seferi’nde, Latin ordularının bir kısmı buradan geçmiştir. 1146’da Manvel Komnenos birtakım Hıristiyan göçmenleri Pylai’ye yerleştirmiştir. 93 harbinden sonra Bulgaristan’ın Şumnu kasabasından gelenler tarafından iskan edilen bölgeye, 1923’ten sonra Kafkasya’dan gelenler yerleşmiştir. Çiftlikköy, eski Roma İmparatoru Büyük Konstantin’in annesi Helena’nın doğduğu ve adını verdiği Helenapolis şehri’nin bulunduğu yerdir. Köydeki Kara Kilise kalıntıları, Helenapolis’in kalıntılarıdır. Çiftlikköy adı, 1932 yılında, Atatürk tarafından verilmiştir. Eski adi Kadı Çiftliği böylece kaldırılmıştır. Atatürk’ün gelip kahve içtiği ve bir müddet dinlendiği ev halen korunmaktadır. Çiftlikköy’e bağlı bir belde bucak ve dokuz köy bulunmaktadır.          

İklim - Bitki Örtüsü:  Yazları sıcak, kışları yağışlı bir iklime sahiptir.       

Nüfus: 2000 yılı genel nüfus sayımına göre ilçede toplam nüfus 24.744'tür.Bu nüfusun 95 7’si ilçe merkezinde, 15.217'si ise  Taşköprü Beldesi, Kılıç bucağı ve köylerde yaşamaktadır.  1997 yılı nüfus sayımına göre toplam nüfus 20.245 olan Çiftlikköy’ün nüfusu son üç yıl üçünde, %22.22 (4.499 kişi)  oranında artmıştır. 2000 yılı nüfus sayımına göre, Çiftlikköy ilçesi merkez, bucak ve köylerin nüfus dağılımı şöyledir: Taşköprü Beldesi: 3.768, Gacık köyü: 2.082, Sultaniye Köyü: 5.062, Kılıç Merkez Bucağı : 969, Burhaniye Köyü: 196, Çukurköy : 931, Denizçalı Köyü: 716, Dereköy : 360, İlyasköy : 582, Kabaklı Köyü: 188, Laledere Köyü: 363.

Ekonomi ve Tarım: İklimin ve toprağın özellikleri; gübreleme imkanları sebebi ile tarım alanlarından yüksek verim alınmasına neden olmaktadır. Çiftlikköy merkez ve köylerinde 2.073 hane çiftçilikle uğraşmaktadır. Bu sayının ilçenin nüfusuna oranı %80’e karşılık gelmektedir. Sebze, meyve, çiçekçilik ve seracılık, tarımın ana başlıklarını oluşturmaktadır. İlçede yapılan tarım büyük oranda tarımsal alet ve  makinelerle yapılmaktadır. Özellikle seracılık ve sera çiçekçiliği ilçeye büyük oranda gelir sağlamaktadır. Son zamanlarda kültür mantarcılığı üzerine çalışmalara hız verilmiş ve büyük ilerleme kaydedilmiştir. İlçede; 47.515 dekar tarım alanı, 26.400 dekar sulu alan, (3370 dekar sera ve açıkta sebze, 10.874 dekar meyve, 338 dekar açık ve süs bitkisi, 11.818 dekar tahıl ve baklagil ekimi yapılmaktadır) 21.113 dekar kuru alan (10.933 dekar ekilen, 10.180 dekar nadasa bırakılan alan) mevcuttur. Ayrıca, 2489 dekar çayır ve mera, 27.220 dekar” orman ve 20657 dekar tarıma elverişsiz alan bulunmaktadır. 

Hayvancılık: Hayvancılık, ilçede tarım sektörüne göre daha sınırlı sayıda ailenin uğraştığı ekonomik faaliyet olarak gerçekleştirilmektedir. Bu oran %70’lik bir rakama ulaşmıştır. Merkez ve köylere göre dağılımı şu şekildedir: 340 adet büyükbaş hayvan, 4.610’u koyun ve 490'ı keçi olmak üzere, toplam 5.100 adet küçükbaş hayvan, 145 adet tek tırnaklı hayvan (at, katır, merkep), 14.000 adet köy tipi tavuk, hindi ,kaz vs.            

Çiçekçilik: İlçede 338 dekar alanda açık ve serada süs bitkisi yetiştirilmektedir. Çiftlikköy merkezde, 13 çiftçi 119 serada, Kılıç Köyü’nde 11 çiftçi 96 serada, Laledere Köyü’nde 28 çiftçi 219 serada iç mekan çiçekçiliği ve Taşköprü Belediyesi’nde 8 çiftçi 45 serada dış mekan çiçekçiliği olmak üzere, toplam 60 çiftçi ve 479 sera ile yetiştiricilik yapılmaktadır. Yetiştirilen çiçekler, başta İstanbul ili ve yurt dışı olmak üzere, büyük miktarda süs bitkisi olarak, toptan çiçek satışı şeklinde gerçekleşmektedir.

Sanayi: Ülkemizin önde gelen ve Yalova ilinin can damarı sayılabilecek sanayi kuruluşlarının büyük bir kısmı, Çiftlikköy’ün Taşköprü Beldesi ile Denizçalı Köyü sınırları içinde bulunmaktadır.

Akrilik kimya ve tekstil sanayinin önde gelen,AK-SA, AK- AL, AK-KİM, AKTOPS, AKENERJİ ve Yalova Elyaf kuruluşları ile diğer yan hizmet veren kuruluşlar ilçede faaliyet göstermektedirler. Taşköprü Beldesi sınırlarında, 160 dönüm arazi üzerine kurulmuş bulunan Yalova Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi Başkanlığı Küçük Sanayi Sitesi’nde. 209 dükkanda, 564 kişi çeşitli meslek dallarında faaliyetlerine devam etmektedirler. (Bu rakamlar, ülke genelinde yaşanan son ekonomik kriz öncesi, 276 dükkanda toplam 1.200 çalışan, şeklinde idi.) Ayrıca fason mal olarak tekstil üretimi yapan çok sayıda atölye, köylere kadar yayılmış, başta ülke ekonomisi olmak üzere, Yalova ili ekonomisine de büyük katkı sağlamaktadır. Kılıç Köyü sınırlarında Sebze-Meyve dondurulmuş gıda ürünleri tesisleri bulunmaktadır. İlçede sebze-meyve üretiminde büyük ilerleme kaydeden, şoklama şeklinde dondurulmuş ürün üretimi yapan firmalar da mevcuttur. Yine buna bağlı olarak, yüksek kapasiteli buzhaneler de faaliyetlerine devam etmektedirler. İlçede, yazlık sitelerin bulunması ve ikinci konut alanı olması nedeni ile; eğlence ve hizmet sektörüne yönelik tesisler mevcuttur. İlçeyi ikiye ayıran  Yalova-İzmit karayolunun üzerinde çok amaçlı, her türlü ihtiyacı karşılayabilecek şekilde petrol istasyonları bulunmaktadır. Ayrıca gün geçtikçe gelişen parke ve lokum imalathaneleri de vardır.      

Turizm: İlçe; doğal güzellikleri yönünden oldukça zengin olması nedeniyle, turizm alanında yapılacak yatırımlar ve başarılı bir tanıtım ile, tarım bölgesi olmaya adaydır. Çiftlikköy, ikinci konut alanı olarak yerli turizme yönelik bir istihdama sahiptir. Yazları nüfusu 250.000’lere ulaşmaktadır. Sahilde bulunan plajı ve Çiftlikköy Belediyesi Dinlenme Tesisleri (Mokamp Tesisleri) ile halka hizmet vermektedir. Ayrıca, Taşköprü Beldesi’nde turistik yer olarak, Elma-Kent Turistik Tesisleri bulunmaktadır.

Enerji: İlçede elektriksiz köy bulunmamaktadır. 

Haberleşme: İlçe merkezinde ve köylerde telefon mevcut olup, ileriye yönelik olarak talebin artması halinde mevcut sistem yeterli gelmeyecektir. İlçede, Aydın 4 Sitesi 4.446, Taşköprü 2.254, Çiftlikköy 6.096, Kılıç 344, Elma-Kent 720 kapasiteli telefon santraline sahiptir. Siteler mahallesinde yan santral binası hizmete sokulmuştur. Televizyon yayınları ilçede rahatlıkla izlenebilmektedir. Telekom Müdürlüğü’nce Kablolu TV yayınları için hat döşemesi ile ilgili çalışmalar tamamlanmış, kablo bağlantıları binalara kadar getirilmiş ve isteyen vatandaşların talepleri doğrultusunda konutlara bağlantılar yapılmaktadır.

Eğitim: İlçede ilköğretim ilk kez 1931-1932 yılında bir köy kahvesinde başlamıştır. Daha sonra okul, 1933-1934 yılında yapılan tek derslikli yapıya taşınmış, 1946 yılında yapılan tek derslik, ek ile iki yapı halinde eğitime devam ederken, gelişen köyün gereksinimini karşılayamaz hale gelmiştir. 1964 yılında köyün gelişimi göz önüne alınarak 5 derslikli okul binası Özel İdare tarafından yapılmıştır. Nüfusun %92’si okur-yazardır. İlçede özel okul bulunmamaktadır. 

Sağlık: Çiftlikköy’ de yataklı tedavi kurumu bulunmamaktadır. Sağlık Grup Başkanlığı olarak ilçeye ve köylerine hizmet verilmektedir. İlçede Çiftlikköy Merkez Sağlık Ocağı, Taşköprü Sağlık Ocağı, Kılıç Sağlık Ocağı ve İlyasköy Sağlık Ocağı olmak üzere; 4 Sağlık Ocağı mevcuttur. Bu Sağlık Ocaklarında 10 doktor, 6 sağlık memuru, 2 çevre sağlığı teknisyeni, 6 hemşire, 10 ebe, 1 laboratuar teknisyeni, 3 hizmetli olmak üzere; toplam 38 personel görev yapmaktadır. Bu sağlık ocaklarında 2000 yılı içinde aylık ortalama 2.433,  2001 yılı ilk altı aylık dönemde toplam 17.367 hasta muayene için başvuruda bulunmuştur.

Kültür: Çiftlikköy sahilinde, Başkent-1 Sitesi içinde yer alan Kara kilise tarihi eserdir. Bu yapı arkoik yunan haçlı planlı bir yapıdır. Kubbesi 3.80 metre yüksekliğinde bir kasnak üzerinde yer almaktadır ve 5.50 metre çapındadır. Fakat kubbesinin üst kısmı bugün tamamıyla açıktır. Bu yapının 8. yüzyıl ve öncesine ait olduğu düşünülmektedir. Ayrıca Taşköprü Belediyesi’ne adını veren ve Mimar Sinan tarafından yapıldığı düşünülen bir taş köprü vardır. İlçede, köylerde yaygın eğitimin yanı sıra, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce, yaygın eğitim faaliyetleri yürütülmektedir. Köylerde halı, biçki-dikiş ve nakış, bilgisayar kursları açılmaktadır. İlçede kütüphane, güzel sanatlar, müzik, tiyatro ve sinema salonları mevcut değildir. İlçe merkezinde 2, Taşköprü beldesinde 1 adet kitapçı dükkanı bulunmaktadır.

Çiftlikköy ve Atatürk: Çiftlikköy, adını, 1932 yılında buralara gelen Atatürk’ten almıştır. Eski adi Kadı Çiftliği, Atatürk tarafından değiştirilmiştir.