YALOVA İLİMİZİN İDARI YAPı

ANA SAYFA YALOVA IDARI-YAPI

İl Yönetimi

Türkiye Cumhuriyeti coğrafi şartlar ve kamu hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülebilmesi bakımından kademeli olarak illere, iller de ilçelere bölünmüştür. Yalova 6 Haziran 1995 tarih ve 22305 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 550 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile il haline getirilen Yalova'da, merkez ilçe dışında Altınova, Armutlu, Çiftlikköy, Çınarcık ve Termal olmak üzere 5 ilçe mevcuttur. İlimizde toplam 14 Belediye ve 43 köy bulunmaktadır.

 

İl yönetimi, merkezi yönetimin bir uzantısı ve temsilcisidir. İl genel yönetiminin başı olan vali, ilde devlet kamu tüzel kişiliğini temsil etmektedir. Vali, tek tek her bakanlığın temsilcisi olduğu gibi, devletin birincil yürütme organı olan Bakanlar Kurulu'nu da bir bütün olarak temsil etmektedir.

Yalova Valiliği'nin bünyesinde bakanlıkların taşra teşkilatları bulunmaktadır. Bu teşkilatlar genellikle il müdürlükleri şeklinde örgütlenmişlerdir. İlgili bakanlıkların il müdürlüklerinden başka, Valiliğin bazı birimleri de il genel idare kurulları içerisinde sayılmaktadır.

İlçe Yönetimi

İller gibi ilçeler de merkezi yönetimin idari bölümlenmesi içerisinde yer almaktadır. Yalova İli'nde merkez ilçe ile birlikte toplam 6 adet ilçe bulunmaktadır.

İstanbul'a bağlı bir ilçe olan Yalova'nın il statüsünü kazanması ve Armutlu, Altınova, Çınarcık, Çiftlikköy ve Termal beldelerinin ilçe yapılarak Yalova İli'ne bağlanması ile, eski Yalova ilçesinin bir kısmı Yalova İli'nin yeni merkez ilçesi olmuştur. Merkez ilçede 2 adet belediye ve 11 adet köy bulunmaktadır.

Altınova ilçesi, Kocaeli Körfezi'nin en dar yeri olan bölgede bulunmaktadır. Son derece verimli topraklara sahip bir ilçedir. Hersek Deltası'nda, güneye doğru yükselen ve Samanlı Dağları'na ulaşan bir bölgede kurulu olan ilçede en önemli akarsu Yalakdere'dir. Her çeşit meyve ve sebzenin yetiştiği şirin bir ilçe olan Altınova'da çiçekçilik de ön plana çıkmış, hem saksı çiçekçiliği hem de dış mekan bitki ve çiçekçiliği geniş çapta bir sektör haline gelmiştir.

Armutlu ilçesi, Marmara Denizi'nin doğusunda, Gemlik Körfezi'nin kuzeyinde yer almaktadır. Gemlik'e 37 km, Yalova İl merkezine ise 55 km'lik karayolu ile bağlı olan Armutlu'nun Mudanya ve İstanbul ile denizyolu bağlantısı da mevcuttur. İlçe topraklarının büyük bölümü dağlıktır ve ormanlarla kaplıdır. İlçedeki başlıca akarsulardan biri olan Armutlu Deresi'nin meydana getirdiği düzlük, ilçe arazisinin en verimli sahalarını oluşturmaktadır. İlçedeki diğer önemli akarsu ise Kaledere'dir. İlçede Samanlı Dağları, Bozburun'a kadar batıya doğru uzanmaktadır. Bölgedeki en önemli yükseltiler şunlardır: Karlık Dağı (868 m.), Taz Dağı (867 m.), Samanlı Dağı (867 m.) ve Erikli Dağı (838 m.)

Çınarcık ilçesi, Yalova merkez ilçesi ve Armutlu ilçesi arasında, Yalova merkeze 16 km, Bursa'ya 82 km ve İstanbul'a karayolu ile 172 km uzaklıkla olan şirin ve turistik bir ilçedir. İlçenin güneyi ve batısı dağlar ve ormanlarla kaplıdır. Başlıca akarsular, Kocadere, Teşvikiye Deresi, Koru Deresi, Çapana Deresi ve Ay Deresi olarak belirtilebilir. İlçe merkezi, Samanlı Dağları'nın kuzey yamacında, kıyı şeridinde yer almaktadır. Güney kesimler dağlık olduğundan, yerleşim doğu-batı doğrultusunda gelişmiştir.

Çiftlikköy ilçesi, Yalova Kent merkezine 5 km uzaklıkta bulunmaktadır. Yalova-İzmit devlet karayolu üzerinde bulunan ilçe, Yalova'nın doğusunda, Marmara Denizi'nin güneyinde ve Altınova ilçesinin batısında yer almaktadır. Çiftlikköy adı, 1932 yılında Atatürk tarafından verilmiştir. Eski adı Kadı Çiftliği de bu şekilde kaldırılmıştır. Atatürk'ün gelip kahve içtiği ve bir müddet dinlendiği ev korunmaktadır.

Termal ilçesi, Armutlu Yarımadası'nın kuzey kıyısı ile Samanlı Dağları'nın kuzey eteklerinde kuruludur ve Yalova merkezinin güneybatısında yer almaktadır. Termal ilçesi adını Samanlı Dağları'nın kuzey yamacında vadi içinde kurulmuş olan Termal Kaplıcaları'ndan almıştır. Termal ilçesinin en önemli akarsuyu, kaplıcaların içinden geçen Ferhad Deresi'dir. Ferhad Deresi, Yalova'nın en büyük akarsuyu olan Sellimandıra Deresi'ne akmaktadır.