MALATYA İLİMİZİN YAZİHAN İLÇESİ

ANA SAYFA MALATYA YAZIHAN
MALATYA İLİNİN HARİTADAKİ KONUMU
MALATYA - Haritadaki Konumu

Malatya’ya 40 km uzaklıktaki ilçenin yüzölçümü 618 km2, 2010 yılı nüfus sayım sonuçlarına göre, toplam nüfus 17.211’dir.Yazıhan’ın ilkçağlardan itibaren çeşitli toplulukların yerleşmelerine sahne olduğu, Buzluk köyündeki yapay mağaralardan anlaşılmıştır. Önemli ticaret yollarından olup, M.Ö. 111 ve 11. yüzyılda Çin’in başkenti Pekin’den başlayıp M.S 14.yüzyıla kadar uzanan İpek Yolu- Bakır Yolu kervanlarının konakladığı Suriye-Malatya, Gürün-Kayseri, Hekimhan-Sivas yolu üzerinde yer almıştır.

 

Merkez ilçeye bağlı bir köy iken 1990 yılında ilçe konumuna getirilmiştir.  

 

ULAŞIM

Karayolu ulaşımı olarak, ilçenin kuzeyinden geçen Malatya ilini Karadeniz Bölgesine bağlayan D 850 karayoludur.

Akdeniz Bölgesini Karadeniz Bölgesi ve Doğu Anadolu Bölgesine bağlayan Demiryolu Yazıhan ilçesi içerisinden geçmektedir.

 

EKONOMİ

Ekilebilir Kültür arazilerinin geniş olmasına rağmen sulu tarımın yeterince yapılamayışı ve toprakların verimsiz olması gibi sebeplerle verim oldukça düşüktür.

Kuzey tarafından dağlık ve vadilik alanlar, arazinin % 50'sini oluşturmaktadır. İlçenin % 50'si yarı sulu düz arazi olmakla beraber tarıma ve yerleşime müsaittir. Tarımda makineleşme, gübreleme ve ilaçlama gelişmiştir.  

 

     

     TARİHİ VE TURİSTİK YERLER

Yazıhan ilçesi arazinin dağlık olması ve yeryüzü şekilleri ile yayla ve dağ turizmine müsait, yeşili ve tarihi dokusuyla turizme açık bir alandır.  

            Buzluk Mağaraları

        Buzluk Mağaraları, Yazıhan İlçesi’nin yaklaşık 10 km kuzey batısında eski adı Ağınsur olan Buzluk köyünde bulunur. Günümüzde doğal etkilerden bozulmuş olan mağaranın çevresinde mezarlara rastlanmıştır. Diğer adı Ansur olan kaya mağaralarında Yontma Taş Devri ve Hitit Uygarlıklarının izlerine rastlanır. Kütlesi iki km uzunlukta ve 50 metrenin üstünde bir yüksekliğe sahip, görünüşü insan yüzüne benzetilen üç kaya mağarası bulunur. İçinde içme suyu da vardır. Efsaneye göre, Şehristan Kralı, dış saldırılara karşı kendini savunmak için mağaralarının en yükseğine yerleşmiştir. Kayaların altında üç kilise ile birlikte 40–50 dolaylarında oda şeklinde harabeler bulunur.

        Hasan Badırık (Uzun Hasan)Camii

        Hasan Badırık Camii, Malatya-Sivas şosesinin 41. kilometresindeki Fethiye Köyü’nde Kanuni Sultan Süleyman’ın son saltanat döneminde Hicri 974 (Miladi 1566)  Malatya Beylerbeyi olan Abdüsselam oğlu Mustafa Paşa tarafından inşa ettirilmiştir.  Cami Osmanlı mimarisinin en geliştiği devirde yapılmış olmakla beraber 15. yüzyılda Bursa, Edirne ve İstanbul’da meydana gelen ve “ T ”   şeklinde plana sahip ilk Osmanlı Camileri ile gelişme devri yapıları arasında bir geçiş örneği teşkil eder. Caminin yalnız ibadet için değil diğer din ve dünya işlerinin de tedris ve müzakere edildiği çok amaçlı bir ihtiyacı karşılamak üzere yapıldığı gerek plânından gerekse kitabesindeki ifadeden anlaşılmaktadır.Kaynak : yazihan.gov.tr