MALATYA İLİMİZİN DARENDE İLÇESİ

ANA SAYFA MALATYA DARENDE
MALATYA İLİNİN HARİTADAKİ KONUMU
MALATYA - Haritadaki Konumu

DARENDE 

7000 yıllık tarihi bir geçmişe sahip olan Otuz Yapraklı Gül Şehri Darende Hititlerden kalma bir yerleşim merkezidir. Önce Asurlular, ardından Persler daha sonra Roma İmparatorluğu yönetimine geçen beldemiz, 1517 yılında Yavuz Sultan Selim’in Mısır Seferi’nde Osmanlı yönetimine katılmıştır. İlçede bulunan Zengibar Kalesi ilk yerleşim yeridir ve çeşitli dönemlerde askeri üs olarak kullanılmıştır.

Tarihi ipek yolunun üzerinde bir ilim ve kültür şehri olan Darende,  Malatya’nın giriş kapısı konumundaki bir ilçedir. Köklü tarihi, eşsiz doğal güzellikleri ve zengin kültür yapısıyla önemli bir yerleşim yeri olan Darende’de, yalçın kayalıkların haşmetli görünüşü, vadilerin ince kıvrımlarıyla buluştukça bir tabiat harikası görünümü arz eder.

Geçmişte Timelkia, Tiranda, Tiryandafil, Derindere isimleriyle anılmış bu şirin ilçemiz daha sonraları da Darende ismi ile gönüllere ve tarihe adını yazdırmıştır. İlçe yüzyıllar boyunca bir kültür ve ticaret merkezi olmuş, stratejik özelliğini her zaman korumuştur.

17. yüzyılda Darende'ye gelen Evliya Çelebi Seyahatname’sinde, o günün Darende'si hakkında; “Kalesi harap olduğundan dizdarı ve neferleri yoktur. Şehir, nehir kenarında kerpiç ve taşla yapılmış 1000 kadar haneli, bağlı ve bahçeli, 7 mihrap camili, hanı, hamamı, çarşısı, pazarı olan şirin bir kasabadır.” diye söz etmektedir

19. yüzyılda Sivas’a bağlı olan ilçemiz; kaynaklarda “Sivas Vilayeti Merkez Sancağı’nda, Tohma Çayı kıyısında, kaza merkezi bir kasaba” olarak tanımlanmıştır. Cumhuriyetin ilanından sonra 1934’te hem yakınlığı, hem de iklim ve coğrafik benzerliği nedeniyle Malatya' ya bağlanmıştır. 
 
İLÇENİN GENEL OLARAK TANIMI
 
İlçemizin ismi bir çok değişiklikten sonra, bu günkü adı olan DARENDE ismini almıştır. Darende;  Farsça da sahip ve var olan anlamına geldiği gibi, Türkçe de “Otuz Yapraklı Gül  Şehri” demektir.

Darende ‘nin  asıl tarihi Türklerin orta Asya dan göç edip Anadolu’ya yerleşmeleriyle başlar. Darende bir zaman  vilayet olarak idare edilmiştir. 1908 yılında kaza teşkilatı kurularak Sivas İli’ne bağlanmış, 1934 yılında  yakınlık ve iklim özelliği sebebiyle  Malatya İli’ne bağlanmıştır.

İlçemiz, Doğu Anadolu’nun batı ucunda Malatya’nın Kuzey batısına düşer. Doğusunda  Hekimhan ve Kuluncak,  batısında  Gürün ve Elbistan, güneyinde  Akçadağ , kuzeyinde ise Kangal ilçeleri ile komşudur.

İlçemizin yüz ölçümü  1356 Km2 dir. Rakımı  958 ile 2150 metre arasında değişmektedir. Coğrafi yapı bakımından dağlık ve engebeli olup,  çok az yayla ve ovaya sahiptir. En büyük akarsuyu ise Tohma çayıdır.