GAZİANTEP İLİMİZ

GAZİANTEP İLİMİZİN İSLAHIYE İLÇESİ

ANA SAYFA GAZİANTEP ISLAHIYE
GAZİANTEP İLİNİN HARİTADAKİ KONUMU
GAZİANTEP - Haritadaki Konumu

İslahiye, Gaziantep ilinin güneybatısında, 2000 nüfus sayımına göre, 30.000 civarında merkez nufusu olan, geçim kaynağı tarım  olan bir ilçedir.İdari bakımdan Gaziantep`in bir ilçesi olması nedeni ile Güneydoğu Anadolu Bölgesinin bir ilçesidir.Fakat Akdeniz Bölgesi`nin doğu ucunda bulunmasından dolayı iklim, bitki örtüsü ve tarımsal faliyetler açısından Akdeniz Bölgesini andırır. 

İlçede üzüm festivalleri yapılmaktadır. İdilli, Köklü, Yeniköy, Kabaklar, Çerçili, Telli (Banı Obası), Arpalı, koçcağız, Türkbahçe, Kırıkçalı, Yesemek... köylerinden bazılarıdır. 

Akdeniz Bölgesinin doğu bölümünde, Gaziantep İli`ne bağlı bir ilçe olan İslahiye`nin, doğusunda Merkez ilçe, doğu ve güneydoğusunda Kilis, güney ve güneybatısında Hatay, batısında Osmaniye, kuzey ve kuzeydoğusunda Kahramanmaraş, güneyinde de Suriye bulunmaktadır. Gaziantep`in batı kesiminde yer alan ilçe topraklarının batı ve doğusu engebeli, orta alanları ise düzlüktür. Batısında Nur Dağlarının doğu uzantıları, doğusunda ise, Sof (Kartal) Dağı bulunmaktadır. İslahiye Ovası bu dağların arasında güneybatı-kuzeydoğu doğrultusunda uzanır. Aynı zamanda tektonik kökenli olan bu ova, Kahramanmaraş-Hatay çöküntü alanındadır. Nur ve Sof Dağlarından doğan çok sayıdaki çay ve dereler ovayı suladıktan sonra Asi Nehri`ne katılır. Bu akarsuların en önemlisi Karasu Çayı`dır. Bu çayın üzerine sulama ve taşkınları önlemek amacı ile Tahtaköprü Barajı kurulmuştur. İlçenin doğal bitki örtüsünü makidir.Yüksek yerlerde (hınzırlı yaylası)ormanlık alanlara da rastlanır. 

İlçenin deniz seviyesinden yüksekliği 518 m. olup, Gaziantep`e 88 km. uzaklıktadır. Yüzölçümü 1.513 km2, toplam nüfusu ise 80.174`tür. 

İklim özellikleri bakımından Akdeniz iklimi ile Karasal iklim arasında geçiş özelliği gösterir. Daha çok Akdeniz ikliminin etkisindedir. Bazı yıllar coğrafi konumu ve sıcaklık etkisiyle kışlar şiddetli geçer. Yazların şiddetli sıcak geçmektedir. 

İlçe ekonomisi tarım, hayvancılık ve ormancılığa dayalıdır. Yetiştirilen başlıca bitkiler, buğday, soğan, şeker pancarı, pamuk, arpa, baklagiller, zeytin, sarımsak, soya fasulyesi, mısır, Antep fıstığı ve üzümdür. Su boylarında sebzecilik yapılmaktadır. İlçenin dağlık kesimlerinde hayvancılık ve ormancılık ön plandadır. Sığır, koyun ve kıl keçisi yetiştirilir. İlçe topraklarında boksit ve dolomit yatakları vardır. 

İslahiye, Gaziantep ilinin en eski yerleşim alanlarından biridir. İslahiye Ovasındaki çeşitli höyüklerde yapılan araştırmalar yerleşimin Erken kalkolitik Çağda (MÖ.5500-5000) başladığını göstermektedir. Yöredeki Sakçagözü, Tilmen, Gedikli ve Zincirli`deki höyüklerde yapılan kazılar Geç Hitit döneminde önemli bir yerleşim yeri olduğunu göstermiştir. MÖ.1400`lerde Luviler ve Hititler Samal`a yerleşmiş, daha sonra Aramiler, MÖ.800`lerin sonlarına doğru Asurlular buraya egemen olmuşlardır. MÖ.333`te Büyük İskender buraya kadar gelmiş ve yeni bir kent kurmuştur. Romalı komutan Pompeius bu kente Nikopolis ismini vermiştir. Nikopolis, Roma`nın Suriye eyaletine bağlı olmuştur. 

Partların yağmalamasından sonra şehir önemini yitirmiştir. Bizans döneminde isminden söz edilmeyen bu yerleşim alanı 1516 yılında Yavuz Sultan Selim tarafından Osmanlı topraklarına katılmıştır. Çukurova çevresindeki Kozan ve Gavur Dağlarında çıkan ayaklanmaları bastırmak amacı ile 1865`te Fırka-i İslahiyye isimli bir ordu kurulmuş, bu arada bugünkü İslahiye 1865`te yeniden yapılandırılmıştır. Buradaki askeri fırkanın isminden ötürü de bu şehre İslahiye ismi verilmiştir (1866). 

I.Dünya Savaşı`nın ardından Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra, İslahiye çevresi önce İngilizler daha sonrada Fransızlar tarafından işgal edilmiştir. Fransızların işgali esnasında büyük kahramanlıklar gösteren İslahiye halkı Güvercin Geçidi mevkiinde Fransızları yenilgiye uğratmış ve bunun sonucu olarak da Fransızlar 13 Kasım 1920`de bölgeyi terk etmek zorunda kalmışlardır. Ankara Antlaşması (20 Ekim 1921) ile Türkiye-Suriye sınırının yeniden çizilmesi sonucunda İslahiye sınırı da tespit edilmiştir. 

19. yüzyıl sonlarında Adana vilayetinin Cebelibereket (Osmaniye) sancağına bağlı bir kaza merkezi iken, 1933`te Cebelibereket kaldırılmış, İslahiye de Gaziantep`e ilçe olarak bağlanmıştır. 

İlçede günümüze gelebilen tarihi eserler arasında; Nikopolis (İslahiye) kentinin kalıntıları, Akropol surları, Tilmen Höyük, Gedikli Höyük, Sakçagözü, Zincirli (Sam`al) Höyük, Kırışkal Höyük, Yesemek Köyü`ndeki Yesemek Açık Hava Müzesi bulunmaktadır.