GAZİANTEP İLİMİZ

GAZİANTEP İLİMİZİN ŞAHINBEY İLÇESİ

ANA SAYFA GAZİANTEP SAHINBEY
GAZİANTEP İLİNİN HARİTADAKİ KONUMU
GAZİANTEP - Haritadaki Konumu

 İlçemiz Şahinbey, Güneydoğu Anadolu Bölgesinin en büyük, Türkiye'nin 6. büyük kenti olan, Kurtuluş Savaşı hatıraları, zengin tarihi ve kültürel çevresi, otoyolu, uluslararası havaalanı, tren garı, leziz yemekleri, eşsiz el sanatları, camileri, kaleleri, hanları, kastelleri, hamamları, türbeleri, kiliseleri, yaylaları, gezi ve piknik yerleri, sanayi ve ticareti ile bölgede öncü Gaziantep ilinin üç merkez ilçesinden biridir.

İlçemiz 4 Temmuz 1987 tarih ve 19597 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 3398 sayılı kanunla kurulmuş olup 19.09.1988 tarihinde fiilen çalışmaya başlamıştır. İlçemizin 188 mahallesi bulunmaktadır.

31.12.2013 itibariyle İlçemizin nüfusu 817.258 olup,  lçemiz Şahinbey Türkiye'nin en büyük 3. ilçesi konumunda metropol bir ilçedir.

Şahinbey İlçesi merkez ilçe olup, il merkezini teşkil etmektedir. Yüzölçümü 960 km2 dir. Denizden yüksekliği ise 850 m.dir. İlçemizde yıllık ortalama sıcaklık 14,5  C Derecedir. 38 derece 38 dakika batı ve 37 derece 32 dakika doğu enlemleri, 36 derece 28 dakika batı ve 38 derece, 01 dakika doğu boylamları arasında yer almaktadır.İlçemiz sınırları içerisinde ortalama yüksekliği 1496 m. Olan Sof Dağları bulunmaktadır.

İlçemiz adını, Antep savunması esnasında Antep Heyeti Merkeziyesi'nin önerisi üzerine Kilis Yolu Kuva-i Milliye Komutanlığı'na getirilen ve "Düşman cesedimi çiğnemeden Antep'e giremez" diyerek Kilis Yolu Elmalı Köprüsü üzerinde tek başına Fransız Ordusuna meydan okuyan, bütün Türk Milletine örnek alınacak bir cesaret timsali sergileyerek kendisini vatan ve milletin kurtuluşu için feda eden Cesur Komutan Şahinbey'den  (Esas adı : Mehmet Sait) almıştır.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Gaziantep Belediye Meclisinin Karar Ve Evrakı Vilayette Şubat 1993 dosyasında olup 27 Ocak 1933 tarihinde Gaziantep Bey Mahallesi ( Şahinbey ) nüfusuna tescil edilmiştir.

İlçede yazlar genellikle sıcak ve kurak, geceleri oldukça serindir. Kış ayları soğuk ve yağışlı geçer. Akdeniz iklimi tesiri altındadır. Amanos (Gavur) Dağlarının durumu, yağış ve sıcaklık durumun etki eder. Bu nedenle deniz ve kara iklimi geçit bölgesindedir. İlçemizin basınç durumları değişik bir manzara arz etmektedir.

Basınç değeri 930 ile 895 milibar yağışı ise genellikle Ocak ve Şubat aylarında görülür. Ancak pek fazla kar yağmaz ve hemen erir arasında seyir takip eder. İlkbahar, sonbahar ve kış ayları genellikle yağışlı geçer. Kar. İlçede sıcaklık ortalaması 14.5 derecedir. En sıcak aylar: Haziran-Temmuz-Ağustos ve Eylül aylarıdır. İlçe merkezinde ortalama yağış 558.9 mm3 olup,  en yüksek seviyeye Aralık, Ocak ve Şubat aylarında ulaşmaktadır. En az yağış ise Haziran-Eylül arasına düşmektedir. Meteorolojik verilere göre elde edilen 42.8 derece ve -17.5 derece arasındaki 60.3 derecelik ısı makası ilçede sıcaklar arasındaki zikzağın en belirgin göstergesidir. Özellikle mevsim dönüşlerinde elde edilen gündüz-gece arasındaki ısı değişimleri çöl iklimine geçişin göstergeleridir.

Şahinbey

Tarihi

Şahinbey yöresinin tarihi MÖ. 4000 yıllarına uzanmaktadır. Gaziantep ilinin yerleştiği alanın, ilk uygarlıkların doğup geliştiği Mezopotamya ve Akdeniz arasında bulunması, dolayısıyla tarih öncesi çağlardan beri insan topluluklarına yerleşme sahası ve uğrak yeri olmuştur. MÖ. 1800 yıllarında Hititlerin egemenliği altında kalan bölge, Hititlerden sonra Asurluların, MÖVI.yüzyılda da Perslerin egemenliğine girmiş ve Kapadokya Satraplığına bağlanmıştır. MÖ.IV.yüzyılda İskender'in egemenliğine girmiş, Onun ölümünden sonra Seleukoslar hakim olmuştur. MÖ.II.yüzyılda Roma'nın desteği ile bağımsızlığını sürdüren yöre, kısa bir süre Kommagene Krallığı'na bağlanmış ve MS.72'de Romalılar tümü ile buraya hakim olmuş, X.yüzyılın sonlarında Bizans'ın Telukh Theması'na (Yerel Yönetim Birimi) bağlanmıştır.

Malazgirt Savaşı'ndan (1071) sonra, Selçuklular Emir Afşin yönetiminde 1067'de akınlar yapmış ve Türkmen boyları yöreye yerleşmiştir. Yöredeki Anadolu Selçuklu yönetimi Haçlıların 1098'de Urfa Haçlı Kontluğu'nu kurmalarına kadar sürmüştür.

Yöre 1150'de yeniden Selçukluların egemenliğine girmiştir. Daha sonra Halep Eyyubileri buraya hakim olmuşsa da, 1218?de bir kez daha Selçukluların eline geçmiştir. İlhanlıların Anadolu'da etkili oldukları dönemde Memlüklulara bağlanmış, 1259'da İlhamlıların eline geçmiş ve her iki devlet arasında çekişme konusu olmuştur.

XIV.yüzyıl boyunca Memlüklular ile Dulkadiroğulları arasında sürekli el değiştirmiş, XV.yüzyılda da Osmanlılar bu bölge ile ilgilenmeye başlamışlardır. Yavuz Sultan Selim'in Memlük Devletini ortadan kaldırması ile 1516'da Gaziantep yöresi ile birlikte Osmanlı topraklarına katılmıştır. Şahinbey, Mustafa Kemal Atatürk'ün nüfusa kayıtlı olduğu ilçedir.