IĞDIR İLÇELERİ

IĞDIR İLİMİZİN ARALİK İLÇESİ

ANA SAYFA IĞDIR ARALIK
IĞDIR İLİNİN HARİTADAKİ KONUMU
IĞDIR - Haritadaki Konumu

TARİHİ

İlçemiz ile ilgili yapılan araştırmalar bölgedeki yerleşimin insanlık tarihi kadar eski olduğunu ve birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını ortaya koymaktadır. 1514 Çaldıran Savaşı ile Osmanlı topraklarına katılan Aralık,1737 İstanbul Anlaşması ile İran’a verilmiş,1746 ‘da tekrar Osmanlı topraklarına katılmıştır.1876 yılında Ayestefenos Antlaşması ile kırk yıl süren Rus hakimiyetinden sonra 14 Kasım 1920’de vatan topraklarına tekrar kazandırılmıştır. Aralık, Başköy adıyla Iğdır İlçesine bağlı iken 1 Nisan 1960’da ilçe olmuştur.

COĞRAFİ DURUM

Doğu Anadolu Bölgesi’nin Erzurum-Kars bölümünde yer alan İlçemizin kuzey ve kuzeydoğu sınırını Aras Nehri ve bu nehrin yatağı boyunca geçen Ermenistan sınırı teşkil eder. Bölgenin doğu ve güneydoğusunda Nahçivan ve İran, güneyinde Ağrı İli, batı ve kuzeybatısında ise Kars İli yer almaktadır. Yüzölçümü 3539 Km²’yi bulan ilin, Ermenistan ile hududunu boydan boya Aras Nehri teşkil etmektedir. Bölgenin, yaklaşık %74’ü dağlık, %26’sı da ovalık araziden oluşmakta olup, ilçe genelindeki en önemli yükseltiler Büyük ve Küçük Ağrı, Zor, Durak ve Pamuk Dağları’dır. En önemli akarsuları ise Aras ve Karasu nehirleridir. Yazları sıcak ve kurak, kışları ise soğuk ve rutubetli bir mikro klima iklime sahip olan Aralık’ın jeolojik yönden yapısı alüvyoniktir