ERZİNCAN İLİMİZİN İLIÇ İLÇESİ

ANA SAYFA ERZİNCAN ILIC
ERZİNCAN İLİNİN HARİTADAKİ KONUMU
ERZİNCAN - Haritadaki Konumu

İlçemiz Tarihi

İl merkezine 116 km. uzaklıkta, 1397 km2 yüzölçümü olan ilçenin 2000 yılı nüfus sayımı sonuçlarına göre nüfusu 7.691`dir. Nüfusun 2361`i İlçe merkezinde 5330`u köylerde yaşamaktadır.İlçeye 58 köy ve 23 mezra bağlıdır. Kuruçay adıyla Kemaliye ilçesine bağlı bucak merkezi iken, 1938 yılında demiryolunun İliç`ten geçmesi üzerine Kuruçay kaza merkezi İliç`e taşınarak ilçe yapılmıştır. İliç`in köylerinde çok sayıda tarihi yapı kalıntıları bulunmaktadır.

İLÇENİN GENEL OLARAK TANITILMASI:

Refahiye-İliç-Kemaliye hattı ilk çağ ulaşım sisteminin bir parçasıdır. Altıntaş köyünde Romalılara ve daha sonraki dönemlere ait çok sayıda kalıntılar bulunmaktadır. Demir, barit, krom ve asbest bilenen maden rezervleridir.

İlçe ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır. İlçede 75.000 adet koyun ve 10.000 adet kıl keçisi olmak üzere toplam 85.000 adet küçükbaş hayvan bulunmaktadır. Koyun sayısı açısından ülkenin önde gelen ilçelerindendir.

İlçedeki hayvan mevcuduna bağlı olarak süt potansiyeli yüksektir. Sütün Erzincan tulum peyniri olarak ünlenen peynir iç piyasada pazarlanmaktadır. Laktasyon döneminde bir kıl keçisinden 90 kg., bir yerli koyundan 80 kg. süt elde edilmektedir. Küçükbaş hayvancılık yerli ırklara dayandığından et verimi, süt verimine oranla biraz daha düşüktür. Et verimi koyunlarda karkas ağırlığı 26 kg., kuzuda 12 kg. ve kıl keçisinde 25 kg.dır. Yılda ortalama 1.260.000 kg. tulum peyniri ve 100.750 kg. salamura peyniri üretilmektedir.

İlçenin ilk yerleşim tarihi bilinmemektedir. Ancak, Erzincan`ın diğer ilçeleriyle aynı tarihi evreleri yaşamış olduğu sanılmaktadır.
Kuruçay adıyla, Kemaliye ilçesine bağlı bir bucak merkezi iken, 1938 yılında demiryolunun İliç`ten geçmesi üzerine, Kuruçay kaza merkezi İliç`e taşınarak İİiç ilçe yapılmıştır.

Ali Cevad, 19. yüzyıl İliç şehrine ilişkin şu bilgileri vermektedir:”Erzurum Vilayeti`nin Erzincan Sancağı`na bağlı ilçe merkezi bir kasabadır. Toprağı çok verimli olduğu için, her çeşit tarım ürünü yetişir. Küçük sanayi alanında, kaba dokumalar, bürümcük benzeri yünden ince şayaklar dokunur. Ayrıca, kapı perdesi ve döşemesi olarak kullanılan bir tür keçe de dokunur.”
İliç`in köylerinde çok sayıda höyük ve tarihi yapı kalıntıları bulunmaktadır. Bunların çoğunda bilimsel kazı ve araştırmalar yapılmamıştır. Refahiye-İliç-Kemaliye hattı ilk çağ ulaşım sisteminin bir parçasıdır. Altıntaş köyünde, Romalılara ve daha sonraki dönemlere ait olan çok sayıda kalıntılar bulunmaktadır.

Coğrafi Konum

İlçenin yüzölçümü 1397 km2 dir. İlçemizin doğuda Kemah, güneydoğuda Tunceli-Ovacık, güneyde Kemaliye, batıda Sivas-Divriği, Kuzeybatıda Sivas-İmranlı ve kuzeyde Refahiye ile sınırı vardır. Toplam 162 km mülki sınıra sahiptir.
Yöre son derece engebeli bir arazi yapısına sahiptir. Karasu ilçemizin 3 km kuzeyinden geçerek, İlçeyi Kuzey doğudan Güney batıya doğru ikiye bölmektedir.

İlçenin deniz seviyesinden yüksekliği 1060 mt dir. Bu yükseklik dağlarda 3150 mt ye ulaşmaktadır. Yerleşim yerlerinin deniz seviyesinden yüksekliği 800 ile 1600 mt arasında değişmektedir. Yörenin iklimi karasal iklimdir. İlçenin diğer önemli akarsuları Kuruçay çayı, Karabudak çayı ve Yeşilyurt çaylarıdır. 

Sosyal ve Kültürel Durum:

1938 yılından önce merkezi şimdiki Kuruçay Köyü olarak bilinen kasabaya bağlı bir köy olan İliç, aynı yıl demiryolunun geçmesiyle ilçe merkezi haline gelmiştir. İlçe daha sonra Karasu ırmağına kadar genişlemiştir. Kendine has bir kültürel zenginliği içinde barındıran İliç’in en önemli sosyal özelliklerinden biri farklı yaşam ve düşünceye sahip olan insanların, derin kültür mozaiğinin etkisiyle, yöreye özgü bir yaşam tarzı oluşturmalarıdır. Bu kültür tüm iliç halkının insan ve doğa merkezli bir yaşam alanını hayata geçirmelerinde gizlidir.

Tarihi Yerler:

Saatli Çeşme
Kuruçay Hükümet Konağı

Ulaşım:

İlçemiz ulaşımında demiryolu taşımacılığı önemli bir yere sahiptir. İlçe sınırlarından geçen Haydarpaşa-Kars demiryolu hattı 1938 yılında tamamlanarak hizmete girmiştir. Yolcu taşımacılığında her gün Doğu istikametine Doğu Ekspresi Kars’ a, Erzincan-Divriği Banliyö treni Erzincan’ a hareket etmektedir. Batı istikametine ise her gün Doğu Ekspresi Ankara’ya Banliyö treni Divriği’ye hareket etmektedir. İlçemiz karayolu ulaşımında ise 4 ana hat olmak üzere 6 ayrı güzergah bulunmaktadır.

2009 Yılında İlçemizde Kurulan Karayolları 166. Şube Şefliği bu güzergahların bakım ve onarımı konusunda büyük adım olmuştur.

İliç-Kemah bağlantılı Erzincan yolu 116 km olup, Yol boyunca ulaşımı olumsuz yönde etkileyen viraj ve rampalar bulunduğundan özellikle kış aylarında sıkıntı çekilmektedir. Yoldaki virajların kaldırılması ve iyileştirmelerin yapılması amacıyla proje çalışması 2013 yılında başlamıştır.

İliç- Refahiye yolu 76 km olup, karayolları ağındadır. Kuzey Güney bağlantısı olarak planlanan bu yol devlet ana kara yolu olarak yapımına karar verildiğinden bölünmüş yol olarak ihale edilmiş olup, ihaleyi alan Kızılırmak adlı firma tarafından altyapı çalışmaları da devam etmektedir.

İliç-Kemaliye bağlantılı Arapgir-Malatya yolu asfalt olup, Kemaliye’ye 42 km ve karayolları ağındadır. 2010 yılı itibariyle yolda  genişletme çalışmalarının ilçe sınırlarındaki bölümü tamamlanmış, Kemaliye sınırları içerisindeki bölümü ise devam etmektedir. 1. sınıf devlet karayolu olarak planlanan yol kuzey güney bağlantı hattında yer almaktadır.

İlçemiz Divriği-Sivas karayolu Divriği’ye 78km olup Karayolları ağındadır. 2008 yılında asfaltı tamamlanmıştır. 
İliç – Ovacık arası yol servis yolu niteliğinde olup yolun 33 km bölümü stabilize 30 km ise ham yol niteliğindedir.
İlçemiz İmralı-Sivas bağlantılı karayolu , İmranlı’ya 63 km mesafededir. 58 km si asfalt 5 km si ise stabilize olup, yaklaşık 50 km lik kısmı köy yolları ağındadır. Bu bölümün karayollarına devri yol standartları açısından önemli bir adım olacaktır. İlçemizin batıya açılan en kestirme yol olarak bu yolda özellikle kullanılmaktadır.

Ekonomik Durum
Yeraltı Kaynakları


Türkiye’de işsizliğin en düşük oranda ölçüldüğü ilçe, İliç’tir.
Buna katkı sağlayan altın madeninin yanında, bir diğer önemli proje de Bağıştaş 1 Baraj Projeleridir.
Bu baraj su toplamasıyla birlikte İliç’in görüntüsünü tamamen değiştirip güzelleştirmiştir.
Ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmayı hedefleyen İliç, baraj manzarası eşliğinde offroad, muhteşem bir günbatımı seyri, Su sporları ve Rafting imkânı sunan Karasu Nehri, Kanyonu, Ziyaret Gabanı, Munzur Dağları ve el değmemiş yaylaları ile de, turizm ve kalkınma hedeflerine bir basamak daha yaklaşmıştır.

Hayvancılık

En yaygın geçim kaynağı yaylacılıktır. Buna bağlı olarak tarım ve hayvancılıkla birlikte, şöhreti ülke sınırlarını aşmış Erzincan Tulum Peyniri bölgenin hem ekonomik hem de kültürel yapısını ciddi anlamda yükseltmiştir. Erzincan’ın güneybatısında yer alan İlçe, küçükbaş hayvancılığın yaygın olarak yapıldığı, el değmemiş mera alanlan ile Meşhur Erzincan Tulum Peynirlerinin üretildiği güzide bir ilçedir. İlçe 60.000 küçükbaş hayvan varlığı ile yılda 600 ton civannda tulum peyniri üretmektedir. Ayrıca arıcılık ve bal üretimi, İliç halkının önemsediği geçim kaynaklanndan biridir.