KAHRAMANMARAŞ İLİMİZİN İKLIM VE BITKI ÖRTÜSÜ

ANA SAYFA KAHRAMANMARAŞ IKLIM-VE-BITKI-ORTUSU

İklim Özellikleri

Kahramanmaraş üç ayrı coğrafi bölgenin (Akdeniz Bölgesi ,Doğu Anadolu Bölgesi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ) birbirine en çok yaklaştığı alanda yer alır . Coğrafi konumu ve diğer faktörlerinde etkisi ile üç farklı iklim tipi arasında, Bozulmuş Akdeniz İklimine daha yakın bir iklim özelliği gösterir. Kahramanmaraş merkezde görülen iklimin aksine kuzeye doğru gidildikçe yükseltiye bağlı olarak tamamen karasal iklim özellikleri görülür.

Kahramanmaraş'ın iklim özelliklerini ortaya koyabilmek için meteoroloji istasyonu bulunan yada DSİ tarafından kısa süreli rasatlar yapılan ilçelerin iklim değerleri karşılaştırmalı olarak incelenmelidir. 

Kahramanmaraş ve ilçelerinin son 53 yıllık meteorolojik verileri aşağıda belirtildiği şekilde ölçülmüştür. 

Kahramanmaraş'ın yıllık ortalama sıcaklık değeri 16,8 °C, Pazarcık'ta 15,0°C, Andırın' da 12,6 C° iken Göksun' da 9,0 C°, Afşin' de 10,4 C° ve Elbistan da 9,3 °C ye düşer. Yıllık ortalama sıcaklıklar güneyden kuzeye, batıdan doğuya doğru gidildikçe yükseltiye bağlı olarak karasallık özelliği göstererek bariz bir şekilde azalma göstermektedir.

Aylık minimum sıcaklık ortalamalarının en düşük olduğu ay OCAK ayıdır. Ölçümü yapılan Ocak ayı minimum ortalama sıcaklık değerleri Kahramanmaraş'ta 1,2°C, Pazarcık'ta -0,2 °C, Andırın'da -1,7 °C, Göksun'da -8,7 °C, Aşfin'de -7,2 °C, Elbistan da -7,3°Cdir.

Aylık maksimum sıcaklık ortalamalarının en yüksek olduğu ay AĞUSTOS ayıdır. Ölçümü yapılan Ağustos ayı maksimum ortalama sıcaklık değerleri Kahramanmaraş'ta 35,9 °C, Pazarcık'ta 35,6 °C, Andırın'da 28,5 °C, Göksun'da 29,5 °C, Afşin'de 31,0 °C, Elbistan da 32,1 °C dir.

İlimizin yıllık ortalama sıcaklıkları incelendiğinde yılın beş ayında sıcaklık ortalamaları 20 °C nin üzerindedir. Bu özelliği ile İl merkezimiz ile Türkoğlu, Pazarcık ve Andırın ilçelerimiz Akdeniz termik rejim tipinin etkisinde, İlimizin Kuzey ve kuzeydoğusunda bulunan Göksün, Afşin, Elbistan, Ekinözü, Nurhak ve Çağlayancerit ilçelerimizin ise Karasal termik rejim tipinin özelliğini taşıdığı görülmektedir.

Bitki Örtüsü

Kahramanmaraş, Akdeniz ile İran-Turan Fito Coğrafya Bölgelerinin geçiş kuşağında bulunur.Buna karşılık Kahraman Maraş'ın bazı bölgelerinde Avrupa-Sibirya Fito Coğrafya Bölgesine ait relik tarzda bitkileri de görebiliriz. 

Kahramanmaraş'ta yükseltiye bağlı olarak bitki örtüsü de değişmektedir.Çalı Formasyonu,Orman Formasyonu ve Alpin Formasyonu olarak üç çeşit bitki Formasyonu görülmektedir.Bunlardan Çalı Formasyonu 500-1200 metreler arasında yer almaktadır. Karışık çalılardan meydana gelen bu bitki örtüsüne Maki Formasyonu denir.Maki Formasyonu içinde , Kermes meşesi, (Quercus coccifefa) Mazı meşesi (Q. İnfectoria), Laden (Ciftus salvifolius), Sandal (Arbutus andrachne), Zeytin (Olea europa), Diş budak (Fraxinus ornus), Sumak (Rhus coriaria), Akça Kesme (Phillyrea latifolia), Karaçalı (Paliurus spinachristi), Erguvan (Cercis siliquatrum) gibi bitki türlerine rastlanır. Kızılçam ormanlarının tahripleri sonucunda ortaya çıkan Kermes meşeleri daha çok plato alanlarında görülen Maki Formasyonunun önemli bir üyesidir.

900 ile 2000 metrelere kadar olan kısımlarda kuru ve yarı nemli olarak ayıra bileceğimiz Orman Formasyonu vardır.Burada iğne yapraklı ağaçlardan Kızılçamlar bol miktarda bulunmaktadır.Kızılçamların arasında kışın yaprağını döken ağaçlara da rastlanmaktadır.1400-2000 metreler arasında Karaçam (P.N igra), Göknar (Abief cilicica), Sedir (Cedrus libani), Ardıç türleri Meşe türleri , kızılçamların arasında karışık halde bulunmaktadır.

2000 metrelerin üzerinde ise Alpin Ot Formasyonunu görebiliriz. Geven(Astragalus) ,Burçak(Coronilla.sp), Menekşe(Viola.sp), Gelincik(Papaver.sp) ,Yumak(Festuca.sp) ,Çoban Yastığı(Acanthalimon.sp) gibi türlerin hakim olduğu bu Formasyon Ahır ve Çimen dağının yüksek kısımlarında görülür.Kahramanmaraş da halen görebildiğimiz relik bitkilerden de anlaşılacağı gibi doğal bitki örtüsü ülkemizin her yerinde yüzyıllardır süren insan tahribiyle yok edilmiştir.Oysa bilinçli insanlar tarafından bilinçli bir şekilde korunsa gelecek için şimdiden iyi bir yatırım yapmış oluruz.